Национална конференция на „Каритас България”

На 29 май 2019 г. в град Плевен ще се проведе 37-та Национална конференция на „Каритас България”. На събитието ще присъстват президентът на „Каритас България”, генералният секретар на федерацията, представители на управителните съвети, изпълнителните директори и сътрудници на организациите членки – „Каритас Русе”, „Каритас София” и „Каритас Витания”.

По време на събитието ще бъде представена дейността на федерацията през отминалата година, ще бъдат обсъдени принципи и политики, определящи акцентните дейности на „Каритас България”, която, като организация на Католическата църква, следва нейната мисия да бъде в подкрепа на крайно нуждаещите се хора.

Сред стратегическите документи, които ще бъдат поставени на дневен ред по време на форума, са: Доклад за дейността на „Каритас България” за 2018 г., Одит на финансов  експерт на Епископската конференция на Католическата църква в България, Работен план и проектобюджет на „Каритас България” за 2019 г.