Национална конференция на „Каритас България”

На 29 май 2019 г. в град Плевен се проведе 37-та Национална конференция на „Каритас България”. На събитието присъстваха президентът на „Каритас България”, генералният секретар на федерацията, представители на управителните съвети, изпълнителните директори и сътрудници на организациите членки – „Каритас Русе”, „Каритас София” и „Каритас Витания”.

По време на събитието бяха разгледани и обсъдени доклада за дейността на „Каритас България” за 2018 г., работния план и проектобюджета за 2019 г. и други важни за федерацията документи.