Национална среща: „Аз, Ние, „Каритас“

„Каритас България“ организира национална среща „Аз, Ние, „Каритас“, която ще се проведе в дните 17-19 май 2022 г., в с. Житница, област Пловдив. Сред участниците в събитието ще бъдат служители на „Каритас“ от всички структури на федерацията и представители на Католическата църква в България.

По време на събитието, участниците, разпределени в малки групи, ще имат възможност да споделят впечатления и размисли върху Мисията на „Каритас“, личното и общностното Участие в „Каритас“ и Единството между всички в „Каритас“.

Разговорите ще бъдат обвързани с петте приоритета, заложени в Стратегическата рамка на „Каритас България“ за периода 2021 г. – 2025 г. и ще търсят отговори на въпроси, свързани с нейното ефективно изпълнение.