Може да се случи на всеки

„Каритас“ организации от Югоизточна Европа (Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово  и Албания), заедно с „Каритас България“ и „Каритас Италия“, стартираха кампания за отбелязване на Световния ден, посветен на психичното здраве, 10 октомври.

Кампанията се провежда под мотото „Може да се случи на всеки“. Тя има за цел да повиши осведомеността относно важността на превенцията на психичното здраве, да се намалят предразсъдъците и да се води борба със заклеймяването на хората с психични разстройства.

Близо 450 милиона души страдат от някакво психическо разстройство. Две трети от тях никога не искат помощ, защото се срамуват и се страхуват от отрицателна реакция на общността. Хората с психични разстройства често са отхвърляни, дискриминирани и пренебрегвани от обществото, дори от най-близките им.

С тази кампания седемте организации на „Каритас“ искат да подчертаят, че психичните разстройства са реални заболявания, както всички останали, и че с подходяща грижа те могат да бъдат ефективно лекувани, особено ако лечението започне навреме.

Психичните разстройства могат да засегнат всеки, по всяко време, независимо от възраст, пол, интелигентност, образование, доход. Никой не е имунизиран. Това може да се случи на всеки!

Кампанията бе подкрепена и от епископите на Сърбия, които направиха съвместна снимка, като държаха думите от мотото „Може да се случи на всеки“.

„Може да се случи на всеки“ е част от инициативата SOCIETIES, финансирана от Европейската комисия.