Младите хора и „Каритас“

Представител на „Каритас България“ взе участие в учебна пътека за насърчаване на младежкото доброволчество – част от Пролетната академия на „Каритас Европа“.

Събитието, което се проведе в дните 11-14 март в гр. Любляна, Словения, събра представители на 14 „Каритас“ организации от България, Латвия, Испания, Белгия, Украйна, Шотландия, Армения, Дания, Албания, Португалия и др.

По време на обучението бяха обсъдени добри практики и модели за привличане и задържане на млади доброволци в „Каритас“, идентифициране на заинтересовани страни в подкрепа на доброволчеството, стратегическо планиране за младежко доброволчество и организиране на дейности за въвличане на млади хора, както и за оценка на приноса на младежкото доброволчество в „Каритас“.

В рамките на Учебната пътека бе отделено време за посещение и запознаване с работата на Младежкия „Каритас“ – част от структурата на „Каритас Словения“.