Ролята на младите хора за създаване на солидарна и приобщаваща Европа

В дните 7-9 май 2018 г. в Тбилиси, Грузия, се проведе Регионалната конференция на „Каритас Европа“. Събитието събра представители на 42 „Каритас“ организации от Европа, сред които и на „Каритас България“. Сред присъстващите бяха президенти, изпълнителни директори, генерални секретари и млади доброволци на европейски „Каритас“ организации.

Регионалната конференция бе посветена на младите хора и тяхната роля за развитието на една солидарна и приобщаваща Европа. В европейската мрежа на „Каритас“ организациите участват много млади доброволци, които искат да помогнат на хората в уязвимо положение в техните общности. Чрез действията си те се борят за социална справедливост и равни възможности и права за всички, без оглед на тяхната раса, националност, пол и религиозна принадлежност. Младите доброволци в „Каритас“ искат – чрез своя пример, да допринесат за по-добро бъдеще за всички.

„Да инвестираме в младите хора днес, за да осигурим справедлива, приобщаваща и социална Европа утре“ – бе едно от посланията, които се утвърдиха по време на конференцията.

Освен темата за ролята на младите хора за развитието на по-справедлива Европа, представителите на европейските организации на „Каритас“ обсъдиха и кандидатурите за управленските структури на „Каритас Европа“ и избраха нов президент, вицепрезидент, генерален секретар и управителен съвет за периода май 2019 – май 2023 г.