Миграцията и заетостта

Фотография: “ Каритас Русе“

„Каритас Русе“ организира кръгла маса на тема „Миграцията и заетостта“. Събитието бе проведено на 13.12.2019 г. в Русе и събра над 30 участници, които дискутираха основните предизвикателства пред възможностите за реализация на трудови мигранти на българския пазар. Сред участниците бяха заместник-областният управител, представители на община Русе, на различни бизнес-структури, на неправителствени организации и експерти.

Най-важните послания на ключовите участници в дискусията:

Елеонора Иванова, БРТПП: Настаняване и интеграция – от това имат нужда хората, които идват в България от други страни, за да търсят професионална реализация. Бизнесът изпитва остра необходимост от работна ръка: и професионална, и не толкова квалифицирана. В България вече съществуват добри условия за предлагане на работа, пазарът е достатъчно конкурентен, бизнес организациите вършат своята посредническа роля, работниците от трети страни са желани.

Стела Дионисиева, РТИК: Обучение и помощ за адаптация към българското общество. Това могат да предложат посредническите организации, за да подобрят атрактивността на българския пазар на труда за чужденци. Трайната безработица и преквалификацията са предизвикателство и възможност едновременно, които могат да повлияят позитивно върху промяната на картината.

Фотография: “ Каритас Русе“

Пламен Атанасов, експерт по заетост: Повече от 10 200 сезонни работници от 35 различни държави са работили в България през първото полугодие на тази година. Това е с 30% повече от 2018 г. по неокончателни данни. Основните проблеми с трудовите мигранти са непознаването на български език, ниското образование и трудностите, които изпитват при доказване на образование и квалификация. Облекчаването на условията за валидиране на знания и умения е сред приоритетите на българските власти през 2020 година.

Основните изводи от дискусията ще бъдат предоставени на публичните власти в региона.

Събитието е част от инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“, която се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз за образование за развитие и повишаване на осведомеността.