Миграция, взаимодействие, развитие

„Каритас България“ заедно с още 11 „Каритас“ организации започват нова инициатива,  имаща за цел да повиши обществената осведоменост по въпросите за устойчивото развитие и да насърчи образованието за развитие в Европейския съюз.

Инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ ще продължи в рамките на три години и ще допринесе за активното участие на европейското общество по въпроси и проблеми, свързани с устойчивото развитие, както и за повишаване осведомеността за връзката между миграцията и устойчивото развитие. Във всяка една от трите години, „Каритас“ ще постави акцент върху конкретна тема, свързана с миграционния поток, включително за причините за миграцията, интеграцията, приноса на мигрантите за развитието на приемащите страни и на страните им по произход.

Тригодишната инициатива на 12-те „Каритас“ организации“ ще съдейства за постигането на Програма 2030 за устойчиво развитие, която е жизненоважна за опазването на нашия общ дом и общото благо. „Каритас“ е убедена, че изграждането на прогресивни общества, основани на милосърдие, хуманност, солидарност и загриженост за общото благо е от ключово значение за постигането на целите за устойчиво развитие и създаването на по-добър свят за бъдещите поколения.

„Миграция, взаимодействие, развитие“ се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз за образование за развитие и повишаване на осведомеността.