Темата за миграцията събра представители на европейски “Каритас” организации във Виена

Сътрудници на „Каритас България“ и „Каритас Русе“ взеха участие в работна обучителна среща на партньорите в инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“. Събитието се проведе в периода 25-28 февруари 2020 г. във Виена (Австрия).

Участниците – представители на 12 „Каритас“ организации от 11 европейски държави, се включиха в обучителни сесии, посветени на застъпнически действия в сферата на миграцията и целите за устойчиво развитие, и в такива, посветени на провеждането на кампании в социалните мрежи.

Освен обучителна част, програмата включваше и обзор на извършените и предстоящите дейности по инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“, в която участват 12 „Каритас“ организации, сред които и „Каритас България“.

Събитието бе реализирано в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“, финансирана от Европийския съюз.