Миграция и развитие

Фотография: „Каритас Русе“

На 27 юли в село Малчика „Каритас Русе“ проведе кръгла маса, свързана с инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие”. В нея се включиха служители и доброволци на „Каритас Русе“ от различни населени места в страната.

Като част от събитието бе представена кампанията „Какво е дом?”, поставяща акцент върху взаимовръзката между миграцията и развитието. Бяха обсъдени въпросите какво можем да постигнем, както на вътрешно ниво в „Каритас“, така и извън нашия кръг и как промените започват от нас самите като личности.

Пред публиката бяха обсъдени и Целите за устойчиво развитие на ООН, тяхната обвързаност с миграцията и изконното право на търсене на по-добро бъдеще.

Събитието се реализира в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), осъществяваща се с финансовата подкрепа на Европейския съюз.