Кръгла маса: Миграция и образование

Фотография: “Каритас Русе”

На 29 септември 2020 г. „Каритас Русе“ проведе кръгла маса на тема „Миграция и развитие“. Повече от 20 образователни експерти, представители на институции и неправителствени организации се включиха в събитието, което се проведе в зала „Батенберг“ на Историческия музей в гр. Русе.

По време на срещата, позитивно и задълбочено, с мисъл за другите и различните и с грижа за устойчивото развитие и ценностите на ООН, бяха обсъдени ключови теми, свързани с миграцията, през призмата на образователната перспектива.

 „Темата за миграцията съществува сред младите хора, но към нея липсва чувствителност. Ангажимент на всички въвлечени в процесите на образованието институции, експерти, неправителствени организации е да намират път към създаване на такава чувствителност“сподели г-жа Лора Саркисян, експерт по европейски проекти и устойчиво развитие, по време на събитието.

Изпълнителният директор на „Каритас Русе“, г-н Стефан Марков, изтъкна мотивите на организацията да работи системно и задълбочено по темата за миграцията и развитието: „Каритас Русе“ е една от най-старите граждански организации в България. Регистрирана е през 1992 г. Бори се с бедността, изключването и дискриминацията. Чрез проектите и застъпническите си кампании, чрез предоставяните социални услуги в общността и действия при бедствия, организацията достига до хиляди жени, деца и мъже и съдейства за постигане на социална справедливост. Днес „Каритас Русе“ работи в цяла Северна България – територията на Никополската католическа епархия със седалище в Русе.“

Кремена Цанева, сътрудник на „Каритас Русе“, представи дейностите на тригодишната международна инициатива „Миграция, взаимодействие, развитие“, в рамките на която се реализира кръглата маса и която ще приключи на 30.09.2020 г. с финалното събитие на „Каритас Русе“ – „Маратон на солидарността“.

Още от изказванията на участниците във форума:

Свилен Иванов, заместник областен управител:  „Най-лесният начин да мигрира един млад човек, е да излезе навън да продължи образованието си. Този проблем е сериозен в България и институциите са длъжни да работят така, че повече млади хора да се връщат тук.“

Росица Георгиева, началник на Регионалното управление по образование в гр. Русе: „Училището е системата, която възпитава младите хора да гледат на другите и различните като на самите себе си. Любовта е тази, която ни кара да приемем другите и различните, и да ги обичаме като себе си. Училището е дом, където различията биват преодолявани, а младите хора се оценяват не по произход, цвят или религия, а по техните човешки достижения.“

Събитието е част от международната инициатива „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.