Международен конкурс за дизайн

„Каритас“ организации от Югоизточна Европа, заедно с „Каритас Италия“ и „Каритас България“, канят всички заинтересовани страни да участват в конкурс за дизайн, стартиран в рамките на анти-стигма кампанията за психично здраве, протичаща под мотото

„ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ НА ВСЕКИ“.

Кампанията се реализира в рамките на инициативата SOCIETIES, по повод 10 октомври, Световния ден на психичното здраве.

SOCIETIES 

SOCIETIES е регионална инициатива, финансирана от Европейската комисия. Реализира се в 5 страни от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Сърбия, с експерти и добри практики от страни членки на ЕС – Италия и България. В инициативата участват представители от 16 неправителствени организации от посочените 7 държави, сред тях са и 7 организации на „Каритас“.

SOCIETIES има за цел да съдейства за укрепването на гражданското общество и засилването на капацитета на гражданските организации за създаване на партньорски мрежи, застъпничество и лобиране пред властите, като се окаже влияние на процесите на вземане на политически решения в областта на работата с хора с увреждания и хора с психични разстройства, така че да се подобряват и насърчават политиките за социално включване.

ВСТЪПЛЕНИЕ

Всеки човек може да се сблъска с чувството за изолация, самотност, тревога или емоционален дискомфорт. Тези чувства обикновено са кратковременни реакции на трудни житейски ситуации. Продължителността и интензивността на чувствата или променените когнитивни модели обаче могат да доведат до това обикновените защитни механизми да не могат да бъдат достатъчни за справяне. В този случай най-ефективни са специализираната терапия и подкрепата на общността. Но поради стигмата, чувствата на срам или страх от неразбиране, социално осъждане и изключване, повечето хора не се обръщат за помощ.

Доказано е, че близо 450 милиона души страдат от някакъв вид психично разстройство. Психичните разстройства могат да засегнат всеки, по всяко време, независимо от възраст, пол, интелигентност, образование, доход.

Има три вида стигма:

  1. Обществена стигма, отнасяща се до погрешни обществени схващания спрямо хората с психично-здравни проблеми.
  2. Индивидуална стигма, в резултат от възприемането на личността на отрицателните възприятия на обществото.
  3. Институционална стигма, която се случва, когато политиките относно психичното здраве необосновано ограничават възможностите на човека.

ЦЕЛИ НА КАМПАНИЯТА

Целта на кампанията „ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ НА ВСЕКИ” е да повиши информираността сред хората, така че стигматизацията, предубежденията и дискриминацията да бъдат победени и да дадат път на разбирането и подкрепата на общността, както и да се  подчертае важността на превенцията на психичните разстройства.

КОНКУРСЪТ

Право на участие в конкурса имат всички, които могат да представят свои графични арт изображения.

Графичното изображение може да бъде създадено във формата на графични илюстрации, рисунки, карикатури, плакати и под. и трябва да следва мотото на кампанията „ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ НА ВСЕКИ”. Освен това, трябва да насърчава равенството, уважението, разбирането и подкрепата за хората с психични разстройства. Графичното изображение не бива да бъде обидно и/или дискриминиращо за която и да е група от хора.

Графичното изображение трябва да бъде предадено в PDF формат до 30 септември 2018 г. по имейла: contest@projectsocieties.org.

В допълнение към изготвените изображения, авторите трябва да предоставят лична информация за себе си: име, фамилия, страна, имейл адрес, телефонен номер.

Избирането на печелившите предложения ще бъде осъществено чрез онлайн гласуване на сайта: www.projectsocieties.org.

Победителите ще бъдат обявени на 10 октомври 2018 г. на сайта: www.projectsocieties.org.

Трима печеливши автори ще бъдат наградени с:

  1. Таблет.
  2. GoPro камера.
  3. Външен твърд диск.

Избраните автори се ангажират да предадат всички права на собственост на „Каритас“.

За допълнителна информация, може да се свържете с: marina.kostic@caritas.rs