Представител на „Каритас България“ взе участие в Консултативния форум на „Каритас Европа“

Представител на „Каритас България“ взе участие в Консултативния форум на „Каритас Европа“. Събитието, което се проведе в дните 28-30 март 2023 г. в Брюксел, събра 80 сътрудници на „Каритас“ организации от Европа.

Участниците – членове на работните групи, ангажирани с изпълнение на Стратегическата рамка на „Каритас Европа“ за 2021-2028 г., имаха възможност да обсъдят постигнатото, да планират предстоящи дейности, както и стратегии за съвместни инициативи и взаимодействие помежду си, в т.ч. и с работни структури на ниво „Каритас Интернационалис“. Сферите на работните групи бяха: въвличане на млади хора, фондонабиране, комуникации, социални политики, хуманитарна дейност, международно сътрудничество и организационно развитие.

Консултативният форум на „Каритас Европа“ се провежда на всеки две години и има за цел да гарантира, че всички членове на работните групи, в качеството си на експерти от различни области, допринасят за постигане на стратегически приоритети за европейската мрежа на „Каритас“ организациите и начертават подходи за справяне с основните предизвикателства за изграждане на по-справедливи общества, в които всички хора могат да живеят достойно.