Конкурс за студенти и докторанти: резултати

Постъпилите проектопредложения в рамките на обявения на 25 март 2019 г. от „Каритас България“ конкурс за иновативни проекти по темите за МИГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, бяха разгледани и оценени от комисия по предварително обявени критерии. Нито едно от постъпилите предложения не събра необходимия брой точки, поради което няма да има отличен победител.