Конференция на младежки „Каритас“ организации от Европа

В дните 21-23 ноември 2018 г. във Виена се проведе първата по рода си международна конференция на младежките структури на „Каритас“ организации от Европа. Основната тема на събитието бе „Социално образование и младежко доброволчество“.

Конференцията събра на едно място 70 млади хора, работещи в „Каритас“ организации от 31 европейски страни, сред които и представители на „Каритас България“. Сред присъстващите бяха и сътрудници на „Каритас Европа“ и „Каритас Интернационалис“.

Целите на събитието бяха да се улесни обмяната на опит и знания между младежките структури на „Каритас“ организациите, да се разработи обща стратегия и да се засили сътрудничеството на европейско равнище. В края на събитието участниците приеха т. нар. „Виенска декларация за младежките структури на „Каритас“.