„Каритас“ в действие: януари 2020 г.

В началото на новата 2020 година децата, посещаващи центъра за обществена подкрепа „Том Сойер” към „Каритас Русе“, получиха прекрасен подарък от езикова школа „Фарос”, а именно – годишен абонамент за образователния сайт „Уча.се“. Една от благородните каузи на „Каритас“ е да подпомага деца в риск от отпадане от училище, живеещи в бедност. Благодарение на този подарък сега всички деца ще могат да се справят по-добре с учебния материал. Инициативата е по идея на г-жа Елица Бонева, която освен директор на училище за чужди езици „Фарос” – гр. Русе, е и един от авторите на видео уроците и тестове по английски език в „Уча.се“.


За пореден път „Съдърланд България“ внесе надежда и топлина в сърцата на хора в нужда, на които „Каритас“ помага, като дари ваучери за храна на обща стойност 9000 лв. Благодарение на това дарение, в началото на януари 2020 г. сътрудници на „Каритас Русе“ раздадоха ваучери на 34 социално слаби семейства от градовете Белене, Плевен и Русе, а сътрудници на „Каритас София“ и „Каритас Витания“ зарадваха с хранителни продукти от първа необходимост възрастни и самотни хора, бездомни и социално слаби хора от София, Пловдив, Раковски и Бургас.

 


Национална агенция по професионално образование и обучение лицензира „Каритас София“ да предоставя курсове по различни професии. Благодарение на това, център „Св. Анна“ към „Каритас София“ разширява портфолиото от предлагани социални и образователни услуги, които подобряват интеграцията и адаптацията на хора в неравностойно положение.

 

 

 


На 17 януари 2020 г. „Каритас Витания“ разпространи филм за „Работилница на „Каритас“ – социалното предприятие на организацията, създадено в подкрепа на хора в уязвимо положение. Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип на „Каритас“ помага на хората в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират. Филмът за социалното предприятие на „Каритас Витания“ може да бъде изгледан тук.

 


На 27 януари 2020 г. стартира нова група в Менторската програма на „Каритас София“. В тази инициатива участват доброволци от България, които стават ментори на граждани на трети държави. Заедно те учат български език, опознават страната ни и поставят здрава основа за приятелство и интеграция. Благодарение на отдадените доброволци на „Каритас“, които безвъзмездно отделят време и усилия, над 35 мигранти получиха подкрепа от ментор през 2019 г.