„Каритас“ в действие: януари 2019 г.

През 2018 г. „Каритас България“ набра дарения на стойност 60 688 лв. в подкрепа на възрастни хора. Средствата ще бъдат използвани за услугата „Домашни грижи на „Каритас“, чрез която повече от 360 възрастни хора в България получават здравни и социални грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и възможност да изживеят старините си достойно.


На 10 януари 2019 г. ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Семерджиево, посетиха центъра за обществена подкрепа „Том Сойер” към „Каритас Русе“, за да подарят подготвените от тях пакети с изненади за децата в неравностойно социално положение. По време на празника, който домакините организираха за своите гости, се проведоха игри за запознаване, интегриране и работа в група, в които се включиха и младите доброволци на „Каритас“.


Жените в неравностойно положение и сътрудниците на център „Рождество Христово“ към „Каритас София“ изработиха кукла с традиционна българска носия, която е лице на кампания за популяризиране на Български исторически обекти, организирана от „Гранд хотел София“. Рекламният клип, в който е включена куклата, може да бъде видян тук.


През месец януари сътрудниците на „Каритас“ към Центъра за мобилна и стационарна грижа за бездомни хора раздаваха топли закуски на нуждаещите се. Това стана възможно благодарение на партньорството между „Каритас Бургас“ и ЕТ „Янко Мермеклиев“ – фирма за кетъринг и доставка на топла храна.


Децата, посещаващи центъра на „Каритас София“ „Св. Св. Кирил и Методий” в Куклен, заедно с техните ръководители, изработиха мартеници за възрастни, болни и самотни хора от Пловдив, за които полагат грижи сътрудниците към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в града. Една част от мартениците ще бъдат изпратени и на „Каритас Грац“ (Австрия). В изработката на мартениците се включиха и бабите на някои от децата, посещаващи центъра. Съвместната работа между различни поколения беше полезна и за двете страни.