„Каритас“ в действие: октомври 2022 г.

По повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври, доброволците на „Каритас Раковски“ подготвиха и надписаха персонализирани картички за възрастни хора от града. Медицинските сестри към центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в Раковски, които полагат ежедневни грижи за възрастните хора, съдействаха със съвети и насоки. Доброволците на „Каритас“ занесоха картичките, както и грижливо подбрани подаръчета, директно в дома на всеки един възрастен човек. С тази инициатива те напомниха на възрастните хора, че не са маловажни за обществото, а напротив – ценни и значими за всички нас.


„Каритас Русе“ предостави дарение от 40 кашона с дрехи за възрастни хора и социално слаби семейства към Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите в община Иваново. Традиционно, „Каритас“ подкрепя работата на местните две структури и достига до стотици възрастни и болни хора, както и деца и семейства в неравностойно положение. Дарението ще бъде разпределено в 13-те населени места в община Иваново.


Над 50 представители на „Каритас“ организации от Европа взеха участие в конференцията „Младите хора и социалната икономика“. Събитието, организирано от „Каритас България“, се проведе в дните 25-26 октомври 2022 г. в гр. София. То постави акцент върху ключови въпроси, свързани със социалната икономика и развитието на социални предприятия. Бяха представени и резултатите от няколкогодишните инициативи на „Каритас“ организации от Балканския регион, сред които и „Каритас България“: „Развитие на социалната икономика в Югоизточна Европа“ (ELBA) и „Наемете себе си“ („Еemploy your self”). В последния ден, участниците посетиха „КаритАрт“ и „Каристо“ – социални предприятия на „Каритас София“, и научиха повече за дейността им, както и за предизвикателствата за осигуряване на устойчивост на извършващите се в тях дейности, помагащи на уязвими хора.


На 20 октомври 2022 г. бе открито новото ателие на „КаритАрт“  – социално предприятие на „Каритас София“. Събитието уважиха приятели, партньори и колеги на организацията. Беше представена интересна информация за историята на „КаритАрт“, а жените бежанки, участващи в дейностите на социалното предприятие, разказаха за себе си и споделиха своята радост от новото уютно пространство, в което могат да творят и да се социализират. За приятната атмосфера допринесе и бистро „Каристо“ – също социално предприятие на „Каритас София“, което осигури вкусни хапки и свеж чай.


На 9 октомври в гр. Раковски и на 20 октомври в с. Житница, „Каритас Витанаия“ проведе общностни консултации на тема „Достъп на възрастните хора до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“. Присъстваха 54 участници, сред които: възрастни хора, близки на възрастни хора, медицински специалисти, социални работници, лични лекари, представители на неправителствени организации, общински специалисти и управители на социални услуги. По време на срещите бяха обсъдени предоставяните от държавата и общината социални услуги за възрастни хора, до колко те са познати на възрастните хора, лесен ли е достъпът до тях и до каква степен са полезни за възрастните хора.

Общностните консултации се реализират в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.


Екипите на „Каритас Русе“ и областната организация на Българския Червен кръст в гр. Русе проведоха работна среща по въпроси, свързани с подкрепата, която двете организации предоставят на бежанците от Украйна, търсещи убежище в България. Те обмениха информация за програмите за помощ на установилите се в региона бежанци  и обсъдиха как по-ефективно да обхващат различните групи нуждаещи се хора, установили се в региона.


„Каритас България“ организира международен семинар, свързан с темата за миграцията, който се проведе в дните 26-28 октомври 2022 г. Сред присъстващите бяха представители на осем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите, както и на „Каритас Италия“ и „Каритас Испания“. По време на събитието бяха обсъдени теми като „Какво е да си „Каритас“,  подкрепа на уязвими хора през призмата на мисията и ценностите на „Каритас“ и „Картиране на услуги на „Каритас“ за социално включване и интеграция на бежанци“. Участниците имаха възможност да посетят и да се запознаят отблизо и с част от дейностите на „Каритас София“, свързани със социалното включване и интеграция на бежанци – център „Св. Анна“ и социалните предприятия „КаритАрт“ и „Каристо“.


От началото на месец октомври сътрудниците на „Св. Св. Кирил и Методий“ – център за подкрепа на деца и семейства към „Каритас София“ в гр. Куклен, предоставят три нови услуги за своите потребители: арт терапия и биофийдбек за деца и възрастни, както и ерготерапия за деца.


На 22 октомври 2022 г. в гр. София се проведе Юбилейната научна конференция „Правата на човека в епоха на кризи“. Организатори на събитието бяха Нов български университет, Центърът за миграционни изследвания, МОМ България и партньорите от международната инициатива MATILDE, сред които е и „Каритас България“. Събитието имаше за цел да анализира предизвикателствата при защитата на правата на човека в контекста на множество и припокриващи се кризи от национален, регионален и глобален характер. Акцент бе поставен върху темата за миграцията, правата на мигрантите и ролята им за местното развитие. Конференцията приключи с интеркултурен рецитал и откриване на изложбите „Лицата на разнообразието“ и „Световете на децата бежанци“. За доброто настроение се погрижиха и бежанците, работещи в бистро „Каристо“ – социално предприятие на „Каритас София“, които подготвиха вкусни ливански хапки.


„Каритас Русе“ подкрепи жени бежанки от Украйна и техните деца на възраст от 1 до 14 години, намерили подслон в гр. Свищов и гр. Белене. Сред даренията имаше медикаменти, хуманитарни пакети с хранителни стоки, ученически пособия и детска количка.


Многобройни и разнообразни са курсовете по български език за бежанци от Украйна в отдел „Миграция и интеграция“ на „Каритас София“. На 25 октомври 2022 г. започнаха заниманията за деца бежанци от Украйна в предучилищна възраст. Те се провеждат в група до 10 деца и имат за цел да спомогнат за интеграцията на децата и тяхното развитие. „Каритас“ организира и вечерна обучителна група за бежанци от Украйна, които са успели да си намерят работа. Обучението се провежда за нива А1-А2 по Европейската езикова рамка и включва лексика и граматика от основни ежедневни ситуации, които биха били полезни при интеграцията на бежанците в България.