„Каритас“ в действие: ноември 2017 г.

„Да обичаме не на думи, а с дела“ – инициативи на „Каритас“ за Деня на „Каритас“ и седмицата на бедните (12-19 ноември 2017 г.). Прочети повече.


В дните 14-15-16 ноември 2017 г. в гр. София се проведе работна среща между представители на Католически служби за помощ, „Каритас София“ и „Каритас България“. Срещата – резултат от дългогодишното партньорство между организациите, имаше за цел обсъждане на настоящи и бъдещи инициативи, свързани с подкрепа на хората, търсещи и получили международна закрила в България.


На 22 и 23 ноември 2017 г., в гр. Русе, в рамките на Училище на „Каритас“, се проведе базисно обучение за новите сътрудници на „Каритас Русе“. Лектори бяха г-н Богдан Паташев – богослов и сътрудник на Епископската конференция на Католическата църква в България, и г-н Емануил Паташев – представител на „Каритас България“. По време на обучението те запознаха участниците с базисни теми, като: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”, „Актуални дейности на местно, регионално, национално и международно ниво”. Училище на „Каритас“ е своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.


В периода 6-10 ноември 2017 г. във Варшава се проведе обучение в рамките на Академията на „Каритас Европа“. Сред участниците бяха представители на „Каритас“ организации от Европейския континент, сред които и на „Каритас България“ и „Каритас София“. Обучението постави акцент върху темите за социалното учение на Католическата църква, организационното развитие и лобирането пред институциите за подобряване на качеството на живот на бедните и уязвими хора.


На 14.11.2017 г. стартира новата фаза на проект „Бежанци“ към „Каритас София“. Чрез тази инициатива доброволци участват в дейности по обучение и образование на деца, младежи и възрастни хора бежанци, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците. Организират се и игри и занимания с децата, уроци по български и английски език, курсове по готварство, приложни изкуства, музика, театър и други видове занимания.


В началото на месец ноември в Сърбия се проведе международна среща на партньорите по дейността SOCIETIES, сред които „Каритас България“, имаща за цел засилване капацитета на гражданското общество за работа с хора с увреждания в Югоизточна Европа. SOCIETIES е дейност, в която участват представители от 17 неправителствени организации от 7 държави, от тях – 7 организации на „Каритас“ от България, Сърбия,  Черна гора, Босна и Херцеговина, Косово, Албания и Италия.