„Каритас“ в действие: февруари 2020 г.

„Натурофис“ дари 420 лв. в подкрепа на възрастни хора, за които „Каритас“ полага грижи. Средствата бяха набрани чрез инициативата на фирмата „Подарък с кауза“. Дарението се реализира благодарение на партньорството на „Натурофис“ и „Каритас България“.


Екипът на центъра за подкрепа на деца и семейства „Св. св. Кирил и Методий“ към „Каритас София“ взе участие в дискусионен форум „Заедно за иновативни интегрирани социални услуги в област Пловдив“, който се проведе в рамките на „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“. По време на форума бе поставено началото на бъдещо партньорство при разкриването на интегрирани програми за социално включване. В събитието участваха представители на 8 пловдивски общини, на образователни институции и на неправителствени организации.

 


Сътрудници на „Каритас България“ и „Каритас Русе“ взеха участие в работна обучителна среща на партньорите в инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“. Събитието се проведе в периода 25-28 февруари 2020 г. във Виена (Австрия). Участниците – представители на 12 „Каритас“ организации от 11 европейски държави, се включиха в обучителни сесии, посветени на застъпнически действия в сферата на миграцията и целите за устойчиво развитие, и в такива, посветени на провеждането на кампании в социалните мрежи. Освен обучителна част, програмата включваше и обзор на извършените и предстоящите дейности по инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“, в която участват 12 „Каритас“ организации, сред които и „Каритас България“.


В центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св.Анна“ към „Каритас София“, се проведе финалната сесия по програма „Културна и социална адаптация за жени от Иран“. Бяха засегнати две теми – „Равенство между половете“ и „Социални норми“. Дискусията бе проведена чрез метода на играта, което направи атмосферата по-забавна и интересна.


В периода 18-20 февруари 2020 г. в гр. Торино (Италия) се проведе първото от планираните дейности и събития, предназначени за млади хора от Балканския регион, имащи интерес към развитието на социалната икономика. Учебната визита бе организирана в рамките на инициативата „Employ yourself“, в която участват „Каритас“ организации от 8 европейски страни, сред тях и „Каритас България“. Участниците имаха възможност да се запознаят с едни от най-добрите примери за работещи социални бизнеси и инициативи на територията на Северна Италия, както и да се срещнат с представители на различни социални предприятия и да научат повече за техните професионални предизвикателства и успехи. Допълнителна информация на англ. ез. може да бъде прочетена тук.