Кампанията „Какво е дом?“ бе представена в Тутракан

Фотография: „Каритас Русе“

„Каритас Русе“ организира кръгла маса и дискусия за миграцията и местните общности, която се проведе на 23 юли в Тутракан. В изложбената зала на Историческия музей в града се събраха представители на местните общности, неправителствения сектор и експерти.

По време на събитието бе представена кампанията „Какво е дом?“, която „Каритас България“ реализира съвместно с още 11 „Каритас“ организации от Европа. Кампанията поставя акцент върху взаимовръзката между миграцията и развитието, причините за миграцията и дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом.

Тази година „Какво е дом?“ насочва внимание към приноса на мигрантите за развитие на страните, от които произхождат и в които са се установили да живеят и работят. Основната цел е да се съдейства за постигане на по-голяма приемственост и толерантност към мигрантите в България и в Европа и да се покаже тяхното положително влияние върху местната култура и ежедневие.

„Какво е дом?“ споделя историите на познати и непознати хора, установили се или завърнали се в България, откриващи нейните възможности за живот, работа и развитие. Защото изконно право на всеки човек е да развива потенциала си и да допринася за развитието на обществото, в което е открил своя дом, независимо от произхода си и държавата, от която идва.

В България кампанията се провежда през месеците юли и август в уеб сайта и социалните канали на „Каритас България“ и  на „Каритас Русе“ във Facebook, Instagram и Twitter.

Какво е дом?“ е част от инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.