„Жълт коридор за твоята пенсия“ предлага сигурност за възрастните хора

Интервю с Емануил Паташев, генерален секретар на „Каритас България“.

  • Какво се случва с възрастните хора в условията на пандемия?

Възрастните хора в България са една от най-уязвимите групи – по отношение на доходи, качество на живот и социална изолация. Те често са оставени сами на себе си, извън дневния ред на обществото, като никому ненужни хора.

В ежедневната ни работа с възрастните хора, „Каритас“ се стреми да промени това положение. Чрез услугата „Домашни грижи на „Каритас“, освен че помагаме на възрастните хора с професионални грижи за тяхното здравословно състояние и социални потребности, се опитваме – с внимание и добро отношение, да ги извадим от социалната изолация и да им покажем, че са значими.

Пандемията ни изправи пред много предизвикателства, едно от които е именно как да помогнем на възрастните хора да преодолеят допълнителната самотата и изолацията. Ковид-19 затвори хората в домовете им и буквално увеличи дистанцията по между им. Това направи нашите майки, бащи, баби и дядовци още по-затворени и по-притеснени за здравето им. Стресът стана голям за тях.

Въпреки затруднената ситуация, екипите към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ продължиха да посещават в домовете им възрастните хора и да им помагат както с грижи за тяхното здравословно състояние, така и да преодолеят допълнителните притеснения, с които Ковид-19 ги нагърби и още повече затрудни ежедневието им.

  • Кои са петте най-големи трудности в ежедневието на хората, на които вие помагате?

Трудностите пред възрастните хора в България са много, но тези, които се открояват най-силно, са: самотата, болестите, бедността (ниските пенсии), липсата на адекватни на нуждите им грижи и на лесен достъп до тях, изолирането от всякакви обществени процеси и усещането, че са ненужни хора. Като прибавим към това и липсата на близки и роднини, които да им помагат, положението се усложнява още повече.

Затова и в ежедневната си работа с възрастните хора, „Каритас“ се стреми да помага комплексно – с професионални здравни и социални грижи и с внимание, изслушване, разбиране – тези на пръв поглед дребни неща, които карат възрастния човек да се чувства ценен. Нещо, от което се нуждаем всички, без оглед на възрастта ни.

  • Услугите, които „РайфайзенБанк“ предлага по инициативата „Жълт коридор за твоята пенсия“, биха ли облекчили ежедневието им?

„Жълт коридор за твоята пенсия“ и услугите, които „РайфайзенБанк“ предоставя чрез нея, биха внесли сигурност у възрастните хора за бездруго ниските им доходи. Биха ги облекчили в редица неща, като реденето по опашки за получаване на пенсията им, което за немалка част от тях е свързано и с големи трудности и болки в буквалния смисъл (особено за трудно подвижните), а в днешната ситуация на пандемия – ги излага на допълнителен риск за здравето им.

Но особено ценното в инициативата на банката е това, че чрез нея се насочва общественото внимание към възрастните хора и към търсене на решения за това как може да им се помогне да изживеят старините си достойно. Към това се стремим и ние, от „Каритас“, с ежедневните грижи, които полагаме за възрастните хора, и с всички наши други дейности и кампании в подкрепа на възрастните хора.

  • Как „Каритас“ помага да се повиши тяхната финансова култура, особено когато знаем, че често пъти именно възрастните са една от най-уязвимите групи, когато се борави с пари?

Възрастните хора, на които помагаме, имат огромно доверие на служителите на „Каритас“. Често споделят, че те – служителите на „Каритас“, са част от тяхното семейство. Близостта, която се поражда между тях, ни прави още по-отговорни в подкрепата, която оказваме на възрастните хора. Затова и служителите на „Каритас“ консултират възрастните хора по всякакви теми, в това число и как да се предпазят от измами и злоупотреби, свързани с имуществото им и с доходите им. В някои от случаите, взимат пенсията им, пазаруват им и най-вече – разговарят с тях по темата, така че сами да могат да се предпазят от недоброжелателни хора и измами.