Представители на „Каритас“ взеха участие в международния форум „Икономиката на Франциск“

Представители на мрежата на „Каритас“ в България взеха участие в провелия се онлайн младежки форум „Икономиката на Франциск“, посветен на нуждата от преобразуване на съвременната икономика и обвързването ѝ с принципите за социална солидарност, интегрална екология и човешко развитие. Събитието, покровителствено и вдъхновено от Светия отец, протече в дните 19-21 ноември 2020 г., привличайки с посланието си над 2000 млади икономисти, предприемачи и отдадени на каузата за социална промяна млади хора от цял свят.

Онлайн форумът включи в програмата си редица вълнуващи дискусии и тематични сесии, целящи да провокират размисъл относно създаването на по-справедлива, социално ориентирана и приобщаваща икономика, поставяща човека и неговото достойнство в центъра на своя развой. Със своя замисъл, „Икономиката на Франциск“ предложи платформа за обмяна на опит и надграждане на уменията на организациите на „Каритас“ от Югоизточна Европа, в т.ч. и „Каритас България“, обединили усилия за насърчаване на социалната икономика и стимулиране на факторите за нейното дългосрочно развитие в региона.

По време на събитието участниците имаха възможността да отправят конкретни свои предложения към папа Франциск и световната общност по линия на редица взаимосвързани теми, фокусирани върху преосмисляне на доминантния икономически модел за трупане на материална печалба, сред които: постигането на по-балансирана и етична корпоративна среда; пълноценно участие на жените в икономическия живот; разработване на публични политики, основани на щастието; стимулиране на хуманни и устойчиви финансови модели; екологичен подход към правенето на бизнес и гарантирането на справедлив преход към зелена икономика.

Кулминацията на събитието дойде в последния ден, когато папа Франциск се обърна към всички млади участници в свое специално обръщение. В посланието си папата поздрави ентусиазма на бъдещите млади лидери, като ги насърчи да продължат усилията си и да бъдат предводители на вече стартиралия процес по трансформация на икономиката и обществото в дух на братство, единение и солидарност.