Христос Воскресе!

Възкресение Христово е денят на Божията милост към човечеството, възкръсването на надеждата, въздигането на вярата. „Вярата, осъзнаваща Божията любов, разкрита в прободеното сърце на разпнатия Исус. (…) Той е светлината – в крайна сметка единствената светлина – която винаги осветлява един свят в тъмнина и която ни дава кураж да живеем и да действаме.” (Deus Caritas Est, 39)

Примерът на Христос, пожертвал се в името на доброто на цялото човечество, ни учи на съпричастност, любов и състрадание към болката на човека до нас. Нека не забравяме думите Му: „Нова заповед ви давам. Да се обичате взаимно. Както Аз ви обикнах, тъй и вие да се обичате взаимно.” (Йоан,13:34)

Нека бъдем единени в Любовта на Исус и делата ни бъдат ежедневен неин израз, още повече днес – когато сме изправени пред предизвикателството на пандемията. Защото СМЕ ХОРА и защото подкрепата, дадена от сърце и с мисъл за човека до нас, може да спаси живот!