Форум, посветен на темата за комуникациите, събра представители на „Каритас“ в Брюксел

В дните 28-29 октомври 2019 г. в Брюксел се проведе форум, посветен на темата за комуникациите. Събитието, организирано от „Каритас Европа“, събра 33-ма представители на „Каритас“ организации от 24 европейски държави, сред които и на „Каритас България“.

По време на форума участниците обсъдиха начините за създаване на комуникационна стратегия, споделиха добри практики в сферата на комуникациите в социалните мрежи, при кампании в подкрепа на каузи и при спешни ситуации.

Участниците посетиха и Европейския парламент, където се срещнаха с представители на департамента за комуникации на ЕП, които представиха интересна информация за стратегията на последно проведената кампания на ЕП за европейските избори през 2019 г.

В последния ден на форума сътрудниците на „Каритас“ обсъдиха начините за насърчаване обмена на информация, инструментариум и добри практики в областта на комуникацията между участниците, идващи от цялата мрежа на „Каритас Европа”, както и възможностите за обособяване на общи комуникационни приоритети и стратегии и възможности за планиране и координиране на съвместни действия на цялата мрежа от европейски „Каритас” организации.