Европейският социален фонд – политики на развитие

Представител на „Каритас България“ взе участие в международна конференция с акцент върху бъдещето на Европейския социален фонд. Събитието под надслов „Инвестиции в хората – пътят напред“ се проведе в София, в дните 15-16 февруари 2018 г.

По време на конференцията бяха дискутирани политиките на ЕС за инвестиции в хората, развитието на Европейския социален фонд след 2020 г., развитието на социалните политики на Европа в духа на Европейския стълб на социалните права – за по-приобщаваща и справедлива Европа.

Сред участниците бяха представители на институции на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, неправителствени организации, академични среди и други заинтересовани страни.

Конференцията бе организирана в рамките на председателството на България на Съвета на Европейския съюз и заключи честванията на 60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд.