Доброволчеството: най-щедрият акт на милосърдие

В днешния забързан свят, в който отчуждението се разстила сред все повече хора, да се направи някому добро се оказва често най-смелата постъпка, най-щедрият акт на милосърдие, особено когато този някой не е близък или роднина, а е бил човек, изпаднал в нужда, който е търсел помощ и се е нуждаел от нея.

Доброволчеството e безценно деяние за онези, които го получават и безценен опит за онези, които го сътворяват. „Каритас“, като част от Католическата църква и като помагаща организация, винаги е работила с много доброволци, които, водени от християнските добродетели и вътрешното си чувство за съпричастност, са се превърнали във вестители и посланици на човеколюбието.

В днешния ден, в който изразяваме почит към доброволците, благодарим на всички вас, които безвъзмездно отдавате от най-ценното си – своето време, и – помагайки на изпадналите в нужда, правите света по-добро място за живеене. Благодарим ви, че сме заедно в това благородно дело!