Дигитализация и дигитален пазар

Инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), в която участват „Каритас България“ и още 7 „Каритас“ организации, продължава с изпълнението на онлайн менторска програма за иновации „Подкрепа за устойчива икономика и развитие“, която се осъществява със съдействието на италианската организация „SNODI”.

В обучението по различните тематични модули и индивидуалните менторски консултативни сесии ще участват мениджърите на социалните предприятия „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“ и „КаритАрт“ и „Каристо“ към „Каритас София“. Уебинарите ще се проведат до края на 2020 г, а индивидуалните менторски сесии в началото на 2021.         

В рамките на курса „Подкрепа за устойчиво икономическо развитие“, в началото на ноември се проведе първият от четирите планирани уебинара. Курсът е предназначен да подпомага социалните предприятия в Югоизточна Европа в контекста на кризата, причинена от вируса Ковид-19. Курсът помага на участниците да укрепят своите предприемачески и социални умения в областите: дигитализация и дигитален маркетинг, набиране на средства и групово финансиране, идентифициране и проникване на нови пазари, както и участието на различни участници и ангажираността на общността при съвместно проектиране на социално въздействие.

Встъпителната реч пред присъстващите беше изнесена от г-жа Тициана Камполини, след което г-жа Силвия Палавер, ръководител на уеб семинара, и всички участници представиха своите дейности и своите социални предприятия.

Бяха предоставени полезни съвети и възможности, които могат да бъдат използвани в маркетинга. Обсъждаха се целевите групи потребители на мобилни устройства, на интернет и на социални медии.  Други теми на този уебинар бяха: маркетинг по имейл, реклами във фейсбук, личен и фирмен профил в Linkedin. Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси към лектора.

Г-жа Pallaver изтъкна важността на историята и съдържанието в маркетинга: „Социалните мрежи са свързани с истории. Хората искат да бъдат изумени от историята. Всички ние избираме нещата с история”.

На уебинара присъстваха представители на девет държави, представители на социални предприятия, които бяха подкрепени с безвъзмездна помощ за работа в пандемичната ситуация, породена от Ковид-19, в рамките на инициативата „ELBA“, както и представители на инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”). Той се проведе онлайн, с подкрепата на Даниеле Бомбарди от „Каритас Италия“ и координатор на „ELBA“ и Даниеле Вико, координатор от страна на организацията „Snodi“, Италия.

Инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас“ организации от 8 европейски страни: България, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Сърбия.