Ден на „Каритас“: реализирани инициативи

На 18 ноември 2018 г. бе отбелязан Денят на „Каритас“, който протече под мотото „Ето, сиромахът викна и Господ чу“. По време на този ден сътрудниците на „Каритас“, представителите на Католическите общности и всички, споделящи мисията на „Каритас“, организираха благотворителни инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора и на дейности на „Каритас“, чрез които организацията помага на хора в уязвимо положение.

Сред проведените събития бяха:

„Каритас Витания“ отбеляза Деня на „Каритас“ с благотворителен базар в Раковски, по време на който бе събрана сумата от 1043 лв. С тези средства, както и с хранителните продукти, събрани чрез инициативата „Щедрата кошница“, проведена от „Каритас“ в Раковски и Белозем, бяха подготвени хранителни пакети с продукти от първа необходимост. В Белозем доброволците на „Каритас“ зарадваха 34 самотни хора и семейства в нужда, а в Раковски бяха раздадени хранителни пакети на общо 36 домакинства.

„Каритас Русе“ отбеляза Деня на „Каритас“ във всички населени места, където организацията има дейности и структури. В Белене, Бърдарски геран, Гостиля и Русе бяха раздадени плакати и листовки на потребителите на социалните услуги на „Каритас“, техни близки, общините, дарители, доброволци.

Във Велико Търново и Габрово енорийският свещеник о. Страхил, а в Малчика – о. Ремо, отделиха специално внимание по време на литургиите за дейностите на „Каритас“. В Русе енорийският свещеник о. Валтер също говори за нуждата от дейностите на „Каритас“, прочете част от словото на монс. Петко, Никополски епископ и президент на „Каритас България“, което бе на листовките, получени от вярващите. Във фоайето на катедралата бе оформена изложба с произведения на бездомните хора, настанени в приюта „Добрия самарянин“ в Русе, подредена от Даринка Калапиш, социален работник в приюта.

„Каритас София“ отбеляза деня на „Каритас“ с различни инициативи, сред които: инициативата „Дари храна, подкрепи човек в нужда“ в Пловдив, чрез която бяха събрани и раздадени пакети с хранителни продукти на 10 семейства, както и бяха занесени продукти за трапезарията на сестрите на Майка Тереза, където около 50  бездомни и бедни хора получиха топла храна, благотворителен базар в София, по време на който се продаваха сувенири и картички, изработени в двете социални предприятия на организацията: „КаритАРТ“ и „Рождество Христово“.