Ден на “Каритас”: Да обичаме не на думи, а с дела

„Каня цялата Църква, както и мъжете и жените с добра воля, да отправят поглед към всички, които протягат ръце, викайки за помощ и които търсят нашата солидарност. Това са наши братя и сестри, създадени и обичани от единствения Небесен Отец.“

Папа Франциск, из „Послание за Световния ден на бедните“, 13.06. 2017 г.

Всяка година, неделята преди 13 ноември – деня на Блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат, отбелязваме Деня на „Каритас“.

Целта на този ден е да мотивираме християнските общности и всички хора с добра воля, без оглед на тяхната религия и националност, да изразят своята съпричастност към страдащите, както и да научат повече за разнообразните дейности на „Каритас“ в подкрепа на нуждаещите се. Да ги насърчим да подкрепят не само на думи, но и с дела изпадналия в нужда, като помогнат в ежедневните грижи на „Каритас“ – изцяло насочени към онези наши братя и сестри, живеещи в изолация, поради бедност, болести, злоупотреба или насилие.

Тази година Денят на „Каритас“ ще премине под мотото „Да обичаме не на думи, а с дела“ и ще даде началото на една седмица, посветена на бедните. Инициативите, които ще бъдат организирани в дните 12-19 ноември 2017 г., ще следват призива на папа Франциск: „Нека се приближим до бедните: това ще бъде благоприятен момент да срещнем Бог, Когото търсим. (…) Нека ги посрещнем с отворени обятия като високопоставени гости на нашата трапеза; те могат да ни бъдат учители, които ни помагат да живеем вярата по-последователно“.

„Каритас“, като организация на Католическата църква, е призвана да се вслушва в гласовете на страдащите. И в дух на солидарност и милосърдна грижа да бъде тяхна опора, като им помогне да възвърнат достойнството си и да поемат живота си в свои ръце.

Нека в седмицата, в която отбелязваме Деня на „Каритас“, чрез делата си да бъдем конкретен знак за Милосърдната любов на Христос към бедните и най-нуждаещите се. Нека нашите действия да създадат многобройни моменти за среща и приятелство, за солидарност и конкретна помощ. Защото само когато превърнем споделянето, съпричастността и подкрепата в начин на живот, можем истински да се доближим до Стъпките Му и да живеем вярата в нейната пълнота.

Никополски епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България“