Ден на „Каритас“: Запали свещ за солидарност с бедните и уязвими хора

14 ноември 2021 г., Ден на „Каритас“: Запали свещ за солидарност с бедните и уязвими хора. Нека заедно заявим волята за по-добър свят, в който всички хора ще могат да живеят достойно!

Запали свещ за солидарност с бедните и уязвими хора

 „Защото сиромасите всякога имате при себе си“ (Мк 14,7)

Като организация на Католическата църква в България, „Каритас“ е до бедните, изоставените, изтиканите в периферията на обществото хора. Ежедневно служителите на „Каритас“ помагат на възрастни хора, деца и семейства в риск, деца, младежи и възрастни с увреждания, бездомни хора, самотни майки, бежанци и мигранти.

На 14 ноември 2021 г. ще отбележим Деня на „Каритас“ с инициативата „Запали свещ за солидарност с бедните и уязвими хора“. По време на събитието ще можем да споделим размисли за бедността, впечатления и истории и да изразим съпричастността си към изпитващите страдание, изписвайки със запалени свещи – искрящ стрък надежда, думата „Заедно“.

Заедно с бедните и уязвими хора, защото всички сме част от огромното човешко семейство и като Добрия самарянин сме призвани да не оставаме безразлични към болката на човека до нас.

Да си уязвим не е престъпление. Да бъдеш съпричастен с болката на падналия и да му подадеш ръка е дълг, отговорност и висша форма на добродетелност. Затова ви каним да се присъедините към нас – нека заедно заявим волята за по-добър свят, в който всички хора ще могат да живеят достойно!

Инициативата ще се проведе, при спазване на всички противоепидемични мерки, на 14 ноември 2021 г. в София, Пловдив, Раковски, Бургас, Русе, Белене и Веселиново (област Ямбол).

Ден на „Каритас“

Денят на „Каритас“ е ежегодна инициатива на всички сътрудници на „Каритас“ в България, която отбелязваме в неделята след 13 ноември –  деня на блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат. Чрез нея изразяваме своята съпричастност към бедните и уязвими хора.

Денят на „Каритас“ е момент на споделеност, който ни сплотява и ни напомня, че благотворителната организация на Католическата църква – „Каритас“, е служение на бедните и изпитващите страдание.

Инициативата е обвързана с обявения от папа Франциск Световен ден на бедните и насочва внимание към хората, изтласкани в периферията на света и на живота, изоставени и забравени в своето страдание.

И всички ние, както казва Светият отец в посланието си за тазгодишното световно събитие: „сме призвани да открием Христос в бедните, да дадем гласа си за техните каузи, но също така – да им бъдем приятели, да ги изслушваме, да ги разбираме и да приемаме мистериозната мъдрост, която Бог иска да ни предаде чрез тях“.

„Каритас България“

Национална католическа федерация „Каритас България“ е българска неправителствена организация, осъществяваща социална дейност в България вече 28 години. „Каритас България” е федерация на три независими епархийни организации: „Каритас Витания”, „Каритас Русе”, „Каритас София”.

Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно.

Чрез своите организации членки, „Каритас“ помага на възрастни хора, деца и младежи в риск, деца, младежи и възрастни с увреждания, жени в неравностойно положение, бездомни хора, бежанци и мигранти.

За повече информация за събитието за Деня на „Каритас“

Координатор на събитията в гр. Русе и гр. Белене:   

Кремена Цанева
„Каритас Русе“
Тел.: 0882 071 603
Имейл: k.tsaneva@caritas-ruse.bg

Координатор на събитието в гр. Раковски:

Мария Кисова
„Каритас Витания“
Тел.: 0893 488 834
Имейл: coordinator@vitania.caritas.bg

Координатор на събитието в гр. София:

Цветомир Думанов
„Каритас София“
Тел.: 0887 527 169
Имейл: tsvetomir.doumanov@caritas-sofia.org

Координатор на събитието в гр. Бургас:

Здравко Георгиев
„Каритас София“
Тел.:  0888 200 319
Имейл: caritas.burgas@caritas-sofia.org

Координатор на събитието в гр. Пловдив:

Галина Христова
„Каритас София“
Тел.: 0885 256 420
Имейл: homecare.plovdiv@caritas-sofia.org

Координатор на събитието в с. Веселиново:

Радост Стефанова
„Каритас София“
Тел.: 0885 256 667
Имейл: st.francis@caritas-sofia.org

Национален координатор:

Ваня Клечерова
„Каритас България“
Тел.: 0884 335 962
Имейл: v.klecherova@caritas.bg