Ден на „Каритас“: обръщение на монс. Румен Станев, президент на „Каритас България“

„Защото сиромасите всякога имате при себе си“ (Мк 14,7)

Братя и сестри,

Тази година ще честваме Деня на „Каритас“ на 14 ноември. Деня, в който ще избираме нов президент и парламент.

Мотото, което ни въвежда в този ден и което ни помага през цялата година да живеем милосърдно, е откъс от Евангелието на свети Марко: „Защото сиромасите всякога имате при себе си“, но продължава евангелистът, като казва: „и, кога поискате, може да им сторите добро“. Следователно, извършването на добри дела е акт на желание, което е водено от Любовта към Бог и Ближния.

Любовта е изобретателна, затова Ви призовавам да я използваме, за да творим всевъзможни неща, за да облекчим страданията, да помогнем на нуждаещите се и да се стремим да премахнем бедността.

Благодаря на всички служители, доброволци и хора, които работят и помагат за премахването на бедността, било то физическа или духовна!

С молитва и благослов за Вас и за нашата родина!

 

Монс. Румен Станев
Помощен епископ на Софийско-пловдивска епархия
Президент на „Каритас България“