Над 400 делегати от цял свят ще присъстват на Генералната асамблея на „Каритас Интернациоалис“

Над 400 делегати на „Каритас“ организации от цял свят ще присъстват на Генералната асамблея на „Каритас Интернациоалис“, която ще се проведе в дните 11-16 май 2023 г. в гр. Рим. Сред присъстващите ще бъдат президентът и генералният секретар на „Каритас България“.

Асамблеята, чиято тема е „Изграждане на нови пътища на братство“, ще бъде открита  на 11 май с частна аудиенция с папа Франциск. По време на събитието делегатите ще обсъждат теми като „Единство в разнообразието“, „Глобалните предизвикателства и ролята на „Каритас“, „Регионите на „Каритас“ и ролята им в конфедерацията“, „Къде сме сега и как ще продължим напред“.

Ще бъдат разгледани и ключови отчетни документи на „Каритас Интернационалис“, Стратегическата рамка за периода 2024 – 2030 г., Международните стандарти за управление на световното „Каритас“ семейство, Политики за защита и други.

Делегатите на Генералната асамблея, ще участват и в избора на президент, генерален секретар и други ръководни фигури на конфедерацията.