Годишен доклад на „Каритас България“ за 2023 г.

Излезе от печат Годишният доклад на „Каритас България“ за 2023 г. От изданието може да научите какви дейности реализирахме през отминалата година, какви групи от хора подкрепихме, кои бяха ключовите ни инициативи и благотворителни кампании.

Благодарим на всички дарители, партньори и приятели, които безусловно и всеотдайно ни подкрепиха в работата ни! С вашата помощ, вярваме, успяхме да направим живота на хора в трудна ситуация по-смислен и пълноценен.