През 2015 г. „Каритас“ подпомогна нуждаещи се хора, чрез 33 услуги, концентрирани в дневни центрове и мобилни кабинети

Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно.

През 2015 г. „Каритас“ в България подпомогна над 2000 нуждаещи се хора, чрез реализирането на 33 услуги, концентрирани в дневни центрове и мобилни кабинети, като едновременно с това сътрудниците от енорийските организации ежедневно се срещаха с хората в уязвимо положение и им оказваха своевременна подкрепа и грижа.

Сред хората, на които „Каритас“ оказа подкрепа през 2015 г., са: 462 болни възрастни хора; 71 жени в неравностойно положение и техните деца (общо 102); 724 деца и младежи в риск и с увреждания; 358 бездомни хора. Близо 500 бежанци и мигранти получиха психологическа помощ, обучение по български език, социални консултации и практическа помощ при търсене на жилище и работа. Предоставени са и здравни грижи и специализирано консултиране на 2283 хора, зависими от психоактивни вещества.

Едновременно с извършването на конкретни услуги в подкрепа на хората в уязвимо положение, „Каритас“ реализира и застъпнически действия пред отговорните институции, с цел разработване и прилагане на дългосрочни и ефективни социални политики, водещи до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора.

Ежегодно провеждаме и благотворителни кампании и инициативи, в основата на които поставяме каузи, целящи да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на техните раса, пол, вероизповедание и политическо убеждение. Вярваме, че чрез подобни благотворителни инициативи можем да провокираме Любовта, която всеки човек носи у себе си и е призван да дарява на Ближния.