Засилване капацитета на гражданското общество за работа с хора с увреждания

В дните 26-27 април 2018 г., в Белград се проведе работна среща на партньорите в инициативата „Засилване капацитета на гражданското общество за работа с хора с увреждания в Югоизточна Европа“. Участниците обсъдиха постигнатото и предстоящото, както и резултатите от наскоро протеклата проверка от Европейската комисия (донор на инициативата).

В 4-годишната инициатива, освен „Каритас България“, участват представители от още 16 неправителствени организации от 7 държави. Сред тях са и 7 организации на „Каритас“ – от България, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Косово, Албания и Италия.