„Каритас“ в действие: юли 2020 г.

На 1 юли стартира третото издание на кампанията „Какво е дом?“, която „Каритас България“ реализира съвместно с още 11 „Каритас“ организации от Европа. Тази година кампанията насочва внимание към приноса на мигрантите за развитие на страните, от които произхождат и в които са се установили да живеят и работят. Основната цел на инициативата е да се съдейства за постигане на по-голяма приемственост и толерантност към мигрантите в България и в Европа, като се покаже тяхното положително влияние върху местната култура и ежедневие. „Какво е дом?“ е част от инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.


„Каритас Русе“ откри площадка за деца със специални нужди в двора на център „Милосърдие”. Благодарение на новата придобивка, децата, посещаващи дневния център на „Каритас“, ще имат възможност да усъвършенстват двигателните си умения, да изразходват енергия и да се забавляват. Детската площадка бе изградена благодарение на общите усилия на „Каритас-Русе”, донорската организация „Реновабис” и на фирмата производител „АС-СТРОЙ” – Русе, която дари занимателни игри и част от настилката.


„Каритас Витания“ организира акция за подкрепа на пострадало при пожар семейство от гр. Раковски. На 22 юли в дома на семейството избухва пожар, който изпепелява спалнята  и бързо обхваща другите стаи. В къщата, в която живеят шестима човека – майка с трите си деца и нейните родители, има много поражения, а семейството се опитва да се „изправи на крака“. На апела за подкрепа на „Каритас Витания“ се отзовават много хора. Благодарение на това, за няколко дена са набавени материали от първа необходимост, с които става възможно да се оправи една от стаите в къщата, в която да се приюти пострадалото семейство.


17 нови доброволци на възраст 18-30 г. изразиха желание да се включат в младежкия „Каритас“ – структура към „Каритас София“. На 9 и 27 юли доброволците преминаха въвеждащо обучение и се запознаха с милосърдната работа на „Каритас София“. Ентусиазирани и пълни с енергия, доброволците вече мислят за първите си съвместни инициативи. Част от тях през август ще се включат в почистването и боядисването на помещенията за срещи и обучения в центъра на „Каритас“ в София, други ще участват от провинцията в онлайн срещите на младежката структура на „Каритас София“ и ще разпространяват добрите идеи в своите населени места.


„Жените и социалното предприемачество – мисия възможна“ беше темата на семинара за предприемачество, в който се включиха дами от Иран, желаещи да започнат свои бизнеси в България. Експерти в кариерното ориентиране и социалното предприемачество в „Каритас София“ представиха различни модели за бизнес, нормативна уредба и социален ефект. Домакин на събитието беше бистро „Каристо“ – социално предприятие на „Каритас София“.

 


На 22 юли стартира нова група в Менторската програма на „Каритас София“. В нея се включиха 5 менторски двойки с участници от Иран и Сирия, които с българските си ментори ще откриват красотата на българския език и ще обменят междукултурен опит. Менторската програма на „Каритас София“ дава възможност за двустранно неформално учене и развиване на личния потенциал. В нея могат да се обогатят както чужденците, желаещи да подобрят своя български език, така и доброволците, избрали да помогнат, като станат ментори.