„Каритас“ в действие: януари 2018 г.

Центърът за мобилна и стационарна грижа на „Каритас Бургас“ стартира пилотна програма за жилищно настаняване. Първите стъпки по нея бяха направени през 2017 г. Програмата поставя акцент върху дълготрайната устойчивост за справяне с проблемите на бездомните хора и извеждането им от уязвима позиция. По програмата през 2017 г. бяха настанени  трима  бездомни хора, с които екипът на „Каритас“ е работил по предварително изготвен индивидуален план. Двама от тях започнаха работа и загърбиха живота на улицата, убедени, че този път ще се справят с предизвикателствата и ще водят достоен живот.


Разработените в рамките на дейността „Достъп“ на „Каритас България“ програми за обучение по български език за деца и възрастни, търсещи и получили международна закрила, са утвърдени от Министерството на образованието и науката. По тях ще се провежда допълнителното обучение на децата бежанци по български език в училище, както и курсовете по български език за възрастните бежанци. Практиката и натрупаният опит на колегите от „Каритас София“ в провеждането на курсове по български език за бежанци допринесоха за усъвършенстването на програмата за възрастни, чрез предложенията за подобрения на предварително внесения проект на документа.


През отминалата 2017 г. „Чао Бимба“ дари 50 дизайнерски кукли на деца в уязвимо положение, които получават подкрепа и професионални грижи от „Каритас“. Куклите са от естествени материали и са изработени по начин, който способства развитието на детската креативност и въображение. Ръчно изработените кукли зарадваха децата в уязвимо положение, посещаващи „Том Сойер” (гр. Русе) – център за обществена подкрепа към „Каритас Русе“, „Милосърдие“ (гр. Русе) – дневен център за деца с увреждания към „Каритас Русе“ и „Цветница“ (гр. Малко Търново) – център за обществена подкрепа към „Каритас София“. Дарението, на обща стойност 3898,54 лв., се реализира благодарение на партньорството на „Каритас България“ и „Чао Бимба“.


През декември 2017 г. се състоя официалното откриване на центъра за социална рехабилитация и интеграция на „Каритас Куклен“. Реализацията на тази социална грижа е възложена на организацията от община Куклен. Екип на „Каритас София“ от ръководител/логопед, социален работник, кинезитерапевт и психолог се грижи за деца и пълнолетни, които са в риск от социално изключване, имат увреждания или емоционално-поведенчески проблеми, както и за жертви на насилие. Целите на центъра са да се окаже професионална подкрепа за индивидуалното развитие, поддържането и придобиването на нови способности и самостоятелност чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция. Подкрепа се оказва и на семействата на децата и пълнолетните в уязвимо положение, посещаващи центъра на „Каритас“.


Темата за миграцията събра представители на „Каритас“ в Брюксел. Срещата се проведе в дните 23-26.01.2018 г. Сред присъстващите бяха сътрудници на „Каритас България“ (от Генералния секретариат и „Каритас Русе“), „Каритас Италия“, „Каритас Германия“, „Каритас Австрия“, „Каритас Белгия“, „Каритас Нидерландия“, „Каритас Португалия“, „Каритас Словакия“, „Каритас Словения“, „Каритас Швеция“, „Каритас Чехия“ и „Каритас Европа“. Участниците обсъдиха стартирането на нова съвместна дейност „Миграция, взаимодействие, развитие“, поставяща акцент върху причините за миграцията, взаимодействието с приемащите общности и приноса на мигрантите. Бяха дискутирани ключови въпроси по заложените цели, предстоящите инициативи и въпроси, свързани с администрирането на съвместната дейност.