„Каритас“ в действие: октомври 2017 г.

На прага на зимата приютът за бездомни хора „Добрият самарянин“ към „Каритас Русе“ вече е препълнен. С понижаването на температурите, хората, които ще потърсят подслон, ще се увеличават. Сътрудниците на „Каритас“ обаче са готови да ги посрещнат. Освен с допълнителен брой легла, приютът е запасен и с достатъчно хранителни продукти, голяма част от които са дарени от хора с щедри сърца. През 2016 г. сътрудниците на „Каритас“ в „Добрия самарянин“ осигуриха подслон, топла храна и специализирани грижи на 295 хора, останали без дом.


„Каритас България“, „Каритас Русе“ и „Каритас Витания“, заедно с партньорски организации, стартираха инициативата „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“. Инициативата има за цел да подобри живота на възрастните хора в обичайната им среда. Ще бъдат реализирани дейности за проучване на нуждите и за изработване на сензори и интелигентни измервателни уреди, чрез които ще се предава лесно и бързо информация за здравословното и емоционално състояние на възрастните хора до близките им и до специалисти, които да им окажат нужната подкрепа.


Общото събрание на „Каритас София“ взе решение организацията да развива допълнителна стопанска дейност, чрез която да осигурява защитена или подкрепена заетост на хора от уязвими групи, които нямат достъп до пазара на труда или живеят в социална изолация. Печалбата на социалното предприятие ще бъде използвана за осигуряване на устойчивост на социалните ни дейности на „Каритас София“. Първите стъпки в тази сфера ще започнат с предприятието „Каристо“ – бистро и доставка на готвена храна.


Каузата на „Каритас“ „Домашни грижи за възрастни и болни хора” за поредна година е включена в дарителската инициатива на „РайфайзенБанк” – „Избери, за да помогнеш”. През 2016 г. чрез инициативата на банката за каузата на „Каритас“ бяха набрани 10 610 лева, които подпомогнаха дейностите на мобилните екипи към Домашни грижи на „Каритас“, посещаващи болни възрастни хора в техните домове, за да им помогнат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния им живот.


По инициатива на „Каритас Австрия“ и „Каритас Швейцария“, в Букурещ се проведе семинар по проблемите на хората, които отиват в чужбина да се грижат за възрастни болни хора. Често се случва правата на болногледачите да не са защитени, защото работят без договор, обслужват ги съмнителни агенции, сблъскват се със социална изолация и експлоатация. Представители на организации от Изток и Запад, включително и на „Каритас София“, приеха единни принципи в тази област и обсъдиха възможности за партньорство при изпращането и посрещането на мигранти болногледачи.


„Каритас Русе“ организира среща за свои служители. Срещата се проведе в дните 4-6.10.2017 г., в с. Вонеща вода. Началото бе дадено от о. Страхил Каваленков, който изнесе лекция за мисията на „Каритас“ да помага на бедните хора и работата на служителите като призвание. Ръководителите на дневния център за деца с увреждания „Милосърдие”, приюта „Добрия самарянин” и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за бездомни хора бяха подготвили занимания за повишаване на екипната съвместимост, решаване на конфликти, подобряване на комуникацията и сплотеността на екипа, повишаване на мотивацията за работа, както и лекции за „бърнаут” на работното място и доброто лидерство.


Към екипа на „Каритас София“ се присъединиха доброволците Лучия от Италия и Андреa от Словакия. Двете момичета ще помагат в дейностите на организацията за период от една година. В момента доброволките посещават курсове по български език в центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна” и допълнителни обучения към „Каритас София“, които ще им помогнат в дейностите, ежедневието и като цяло – в придобиването на много нови умения и ценни знания.