„Каритас“ в действие: ноември 2018 г.

Стотици участници се включиха в маратона, организиран от „Каритас Русе“, в рамките на кампанията „Какво е дом?“. Събитието се проведе на 8 ноември 2018 г., в гр. Русе. Млади и по-възрастни, жени и мъже, студенти и ученици показаха солидарност с хората, които вървят по трудния път на миграцията. Участниците бяха провокирани да се замислят за дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом, и причините за принудителна миграция, което е и целта на кампанията „Какво е дом?“, реализирана от „Каритас България“.


На 12 ноември 2018 г. „Каритас България“ стартира кампанията в подкрепа на възрастни хора „Защото сме хора“. Целта на благотворителната инициатива е да бъдат набрани средства за услугата „Домашни грижи на „Каритас“, чрез която повече от 360 възрастни хора в България получават здравни и социални грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и възможност да изживеят старините си достойно.


„Каритас София“ отбеляза 2-годишнината на дейността „Играем и учим“ с коктейл и изложба на детски рисунки и фотографии, представящи дейността. Събитието се проведе на 15 ноември 2018 г. в София. „Играем и учим“ e дейност на „Каритас“ в подкрепа на деца, младежи и жени, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците. През изминалите две години, сътрудниците на „Каритас“ са провели образователни занятия с повече от 1500 хора, търсещи международна закрила, като освен в центровете, са проведени и над 100 извънкласни занимания из цялата страна.


Над 30 сътрудници на „Каритас София“ взеха участие в обучение на Училище на „Каритас“. Инициативата се проведе в дните 15-16 ноември 2018 г. в гр. София. По време на обучението участниците се запознаха с базисни теми, като: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Структура на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”, „Минимални стандарти“, „Актуални дейности на местно, регионално, национално и международно ниво”.


В дните 21-23 ноември 2018 г. във Виена се проведе първата по рода си международна конференция на младежките структури на „Каритас“ организации от Европа. Основната тема на събитието бе „Социално образование и младежко доброволчество“. Конференцията събра на едно място 70 млади хора, работещи в „Каритас“ организации от 31 европейски страни, сред които и представители на „Каритас България“. В края на събитието участниците приеха т. нар. „Виенска декларация за младежките структури на „Каритас“.


На 25 ноември 2018 г. отвори врати социалното предприятие „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“. В работилницата ще се изработват ръчни сапуни и свещи по метода „разтопи и излей“, като  „Каритас“ ще осигури възможност за работа на хора от уязвими групи – хора с увреждания и трайно безработни хора. Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип ще помогне на тези хора да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират.


8180 лв. е общият брой на даренията от хора с големи сърца, постъпили в „Каритас България“. С тези средства, според волята на дарителите, сътрудниците на „Каритас“ подкрепиха деца в риск, жени в неравностойно положение, бездомни хора и бедни семейства. Подкрепените хора са от Миромир, Белозем, Раковски, Русе и София.