„Каритас“ в действие: март 2021 г.

По случай 1 март сътрудниците на „Каритас Русе“ раздадоха мартеници на 50 бездомни хора, настанени в център „Добрият самарянин“ в гр. Русе, и на 40 възрастни, болни и самотни хора, потребители на Центъра за домашни грижи на „Каритас“ в гр. Белене и на услугата „Кухня на колела“ към Центъра за домашни грижи на „Каритас“ в гр. Русе. Вниманието и жестът трогнаха потребителите на социалните услуги, които – за пореден път, разбраха, че не са сами в трудностите, които изпитват и че има хора, които са загрижени за тях.

 


През месец март „Каритас Витания“ проведе две благотворителни инициативи: „Щедрата кошница“ и „Благотворителен великденски базар“, имащи за цел събиране на средства и хранителни продукти за направата на великденски пакети за нуждаещи се хора и семейства от град Раковски. Благодарение на двете инициативи, в навечерието на Възкресение Христово, доброволците на „Каритас“ подкрепиха с  хранителни пакети и пакети със санитарни материали над 90 нуждаещи се хора и семейства от гр. Раковски, сред които възрастни бедни и самотни хора, бедни семейства, деца и младежи в риск, за да посрещнат подобаващо празника на Възкресението.


Сътрудниците на „Каритас“ в гр. Русе и гр. Белене, ангажирани с инициативата „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM), проведоха крайните интервюта с възрастните хора – доброволци при тестването на прототипа на модулната система SAAM. Посредством няколкочасово събеседване на място в дома на хората и по телефона (метод, наложен заради третата вълна на пандемията), беше получена обратна връзка за мнението и ефекта от използването на системата, както и препоръки за нейното подобряване. Високотехнологичната модулна система SAAM е разработена, за да помага на самотни възрастни хора, като следи техните здравни показатели, навиците им за хранене, движение и общуване. Целта е да се удължи активният и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, както и да се подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях (семейство, познати, социални работници). „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.


На 26 март 2021 г. „Каритас България“ заедно с партньори проведе дискусия на тема „Възможности, трудови умения, заетост, достоен живот: социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за хората“. Събитието имаше за цел да постави на дневен ред успехите и предизвикателствата на социалните предприятия днес, за да се работи за конструктивна промяна за по-благодатна среда за развитие на социалните предприятия в България. Освен „Каритас България“, сред организаторите на събитието бяха: Министерство на труда и социалната политика, Български център за нестопанско право, фондация „Светът на Мария“, фондация „Сошъл Фючър“ и Балкански институт по труда и социалната политика.


През месец март бизнес и социални експерти от „Каритас София“ проведоха шест онлайн семинара с бенефициенти, представители на бизнеса и социалния сектор. Срещите бяха част от международната инициатива Migrant Talent Garden, целяща да подкрепи млади мигранти – предприемачи, които искат да стартират бизнес в България. По време на онлайн семинарите участниците се запознаха и обсъдиха бизнес средата в страната, променящата се ситуацията на предприемача и предизвикателствата, пред които се изправят бъдещите бизнеси днес. Migrant Talent Garden се реализира в 5 страни – Латвия, Гърция, България, Литва и Хърватия. Дейностите в България включват въвеждащи уебинари, избор на обучители и ментори, обучения по предприемачество, откриване на споделено работно пространство и подкрепа при реализиране на бизнес идеи на млади мигранти.


Една от целите на инициативата „Оценка на въздействието на миграцията за подобряване на интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони (MATILDE)“ е да привлече интереса на гражданите към въздействието на миграцията върху местното развитие на селските и планинските региони. Ето защо, изработихме пощенски картички и ги преведохме на езиците на всеки партньор на инициативата: български, английски, финландски, немски, италиански, норвежки, испански, шведски и турски. Картичките могат да бъдат разгледани тук. Пощенските картички съдържат любопитен въпросник. Използвайте QR кода на гърба на която и да е от картичките или попълнете въпросника тук, за да научите повече и да проверите знанията си за миграцията в селските и планинските региони на Европа. Инициативата MATILDE се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.