„Каритас“ в действие: март 2020 г.

Като организация на Католическата църква в България, „Каритас“ следва мисията да бъде до хората, изпитващи физическо и духовно страдание. Разрастващата се пандемия COVID-19 ни кара да бъдем още по-мобилизирани и отговорни към най-уязвимите, за които ежедневно се грижим.

С обявяване на извънредното положение на 13 март, при спазване на всички епидемиологични инструкции и взимане на нужните мерки за предпазване на служителите и на уязвимите хора, нашите екипи продължат да оказват подкрепа на най-нуждаещите се днес.

👉 150 бездомни хора получават ежедневна подкрепа в приюта „Добрия самарянин“ и центъра за социална рехабилитация и интеграция на „Каритас Русе“.

👉 40 бездомни хора в Бургас получават ежедневна подкрепа от сътрудниците към центъра за мобилна и стационарна грижа на „Каритас София“ в Бургас.

👉 200 бездомни хора, настанени в кризисните центрове и центровете за временно настаняване в София, получават ежедневна подкрепа от сътрудниците към мобилния център за подкрепа на „Каритас София“.

👉 95 възрастни хора от Русе, Белене и Плевен получават здравни и социални грижи от медицинските сестри и социалните работници от центровете за Домашни грижи на „Каритас Русе“ в посочените населени места.

👉 50 възрастни хора от Раковски и Житница получават здравни и социални грижи от медицинските сестри и социалните работници от центровете за Домашни грижи на „Каритас Витания“ в посочените населени места.

👉 40 възрастни хора от Раковски получават храна и лекарства в домовете си от доброволците на „Каритас Раковски“.

👉 50 възрастни хора от София, Пловдив и Малко Търново получават здравни и социални грижи от медицинските сестри и социалните работници от центровете за Домашни грижи на „Каритас София“ в посочените населени места.

👉 50 възрастни хора от Веселиново и Покрован ежедневно получават храна от сътрудниците към патронажната грижа на „Каритас София“ в посочените населени места.

👉 40 социално слаби семейства от София получават ежедневна подкрепа от сътрудниците към центъра за обществена подкрепа „Готови за училище“ към „Каритас София“.

👉 Центровете за работа с деца, младежи и възрастни хора с увреждания в София и Веселиново към „Каритас София“ предлагат базисен пакет онлайн дейности, чрез които продължават да помагат на нуждаещите се хора. За хората, които нямат възможност за дистанционните форми на подкрепа, сътрудниците на „Каритас“ предоставят нужните материали по домовете им.

👉 Центровете за работа с деца и семейства в риск, центърът за подкрепа на жени в неравностойно положение и центърът за интеграция на хора, търсещи и получили международна закрила в София, Малко Търново и Куклен към „Каритас София“, стартираха онлайн дейности и продължават да помагат. За децата, които нямат възможност за електронно обучение, сътрудниците на „Каритас“ предоставят учебния материал по домовете им.

👉 Дневният център за деца с увреждания „Милосърдие” (гр. Русе), центърът за обществена подкрепа „Том Сойер” (гр. Русе) и центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Св. Викентий” (гр. Белене) към „Каритас Русе“ провеждат дистанционна форма на работа с хората, на които помагат. Изготвени са индивидуални планове за всички деца и младежи, има и програма за групови дейности и занимания. Онлайн срещите включват кинезитерапевтични, педагогически, психологически, арттерапевтични активности, които спомагат за поддържането на постигнатите резултати в развитието и подкрепата на децата.

👉 Бистро „Каристо“ – социалното предприятие на „Каритас София“, осигурява готвена храна на бездомни хора, възрастни и трудноподвижни самотно живеещи хора и деца в риск.

👉 Социалното предприятие „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“ продължава да произвежда ръчно изработени сапуни и свещи, като се предоставят материали за работа от вкъщи на хората в уязвима ситуация, които работят в социалното предприятие.

👉 Социалното предприятие „КаритАрт“ към „Каритас София“ продължава да произвежда своите артикули, като се предоставят материали за работа от вкъщи на жени, деца и младежи в неравностойно положение.