„Каритас“ в действие: март 2018 г.

На 28.03.2018 г. бе публикуван докладът „Младите хора в Европа между надеждата и отчаянието“, базиран на проучванията на 16 „Каритас“ организации, сред които и „Каритас България“.  Докладът разглежда причините за бедността сред младите хора в Европа, представя анализ на ефективността на действащите политики за справяне с младежката бедност на европейско равнище и на равнището на отделните страни членки на ЕС и предоставя препоръки за справяне с очертаните проблеми. Освен „Каритас България“, принос за изследването имат „Каритас“ организации от Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния и Великобритания.


746 лева е набраната сума по време на благотворителния базар на „Каритас Витания“, който се проведе на 18.03.2018 г., в двора на църквата „Св. Михаил Архангел“ – Секирово. Събраните средства ще бъдат използвани за предоставяне на хранителни продукти за нуждаещи се хора, за закупуване на лекарства, подкрепа за лечение и посрещане на други разходи от първа необходимост на самотни и болни хора от града.


Представителите на френско-говорящата католическа общност в България дариха 1840 лева за каузата на „Каритас“ в подкрепа на възрастните хора. Дарените средства ще подпомогнат мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават дългосрочно да посещават нуждаещи се възрастни хора в техните домове и да им помагат както с професионални грижи за здравето и социалните им потребности, така и с грижи за тяхното емоционално състояние. Дарението се реализира със съдействието на „Каритас България“.


Център „Благовещение“ към „Каритас София“, оказващ професионална подкрепа на деца и младежи с увреждания, отбеляза 16-я си рожден ден с Ден на отворените врати. Инициативата се проведе на 27.03.2018 г. Гостите имаха възможност да се запознаят с децата, младежите и сътрудниците на „Каритас“, да разберат повече за дейността на центъра, както и да се включат в специална арт работилница и заедно с децата от „Благовещение“ да изработят керамични пеперуди.


„Каритас България“, „Каритас Русе“ и още 11 „Каритас“ организации от Европа ще стартират нова инициатива, имаща за цел да повиши обществената осведоменост по въпросите за устойчивото развитие и да насърчи образованието за развитие в Европейския съюз. Тригодишната инициатива на 12-те „Каритас“ организации ще съдейства за постигането на Програма 2030 за устойчиво развитие, която е жизненоважна за опазването на нашия общ дом и общото благо. „Каритас“ е убедена, че изграждането на прогресивни общества, основани на милосърдие, хуманност, солидарност и загриженост за общото благо е от ключово значение за постигането на целите за устойчиво развитие и създаването на по-добър свят за бъдещите поколения.


Над 200 души се включиха в благотворителното надбягване „Баба Марта бързала“, което „Каритас София“ и „Си Ви Ес – България“ организираха за четвърта поредна година на 10 март в Борисова градина. Събитието свързва хубавите български традиции и спорта със солидарността, толерантността и равенството и има за цел да повиши информираността за бежанците и хората, търсещи международна закрила в България. Инициативата се проведе с подкрепата на „Експириън България“ и Столична община.


„Каритас София“ и Общоарменският благотворителен съюз „Парекордзаган” сключиха споразумение за сътрудничество в областта на културата, изкуствата, образованието и благотворителността. Първата стъпка в реализирането на това партньорство е включването на хора в уязвимо положение, за които „Каритас“ полага грижи, в безплатно посещение на концертите от пролетния цикъл на AGBU Sofia Chamber Orchestra с диригент Бедрос Папазян. Концертите са част от културните събития на Столична община.