„Каритас“ в действие: декември 2020 г.

За поредна година, в навечерието на коледните празници сдружение „Операция: Плюшено мече” зарадва с подаръци над 50 деца, посещаващи центъра за обществена подкрепа „Том Сойер” и центъра за деца с увреждания „Милосърдие” на „Каритас Русе“. Всички деца бяха зарадвани с нови, персонални подаръци, събрани от дарители от цялата страна.


На 9 декември 2020 г. се проведе третият уебинар на тема „Нови пазари“, част от менторската програма за иновации „Подкрепа за устойчива икономика и развитие“. Програмата се реализира в рамките на инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), в която участват „Каритас България“ и още 7 „Каритас“ организации. Уебинарът беше посетен от 31 участници от 9 държави. Сред участниците бяха мениджърите на социалните предприятия „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“ и „КаритАрт“ и „Каристо“ към „Каритас София“. Прочетете повече тук.


След дълго прекъсване поради усложнената обстановка, свързана с COVID-19, присъствените занимания за деца на териториите на РПЦ София и Харманли бяха подновени. Сътрудниците на „Каритас София“ бяха посрещнати с непоправима детска радост и голям ентусиазъм, готови да творят и развиват своите знания и социални умения. Екипът на „Каритас София“ от отдел „Миграция и интеграция“ работи на терен в регистрационно-приемателните центрове с децата и техните родители, чрез включването им в неформални образователни и рекреативни дейности, подпомагащи тяхната адаптация, интеграция и социализация.


Възрастните хора, консултирани от „Каритас“, доброволци в тестването на прототипа на високотехнологичната модулна система SAAM, изразиха своето съгласие да продължат участието си до средата на месец февруари 2021 г., за да може да се изпробва функционалността на разработения и предлаган от системата процес на адаптиране и обучение. В процеса на пилотирането се включиха 5 възрастни човека от Русе и 5 от Белене. Те имаха възможност да изпробват системата и да споделят препоръки за модулите „Активност“ и „Социална активност“. Така стана възможно получаването на обратна връзка за системата и ефекта, който оказва върху възрастните хора. „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.


За четвърта година, в навечерието на Рождество Христово сестрите Облатки, отците Успенци, сестрите на Майка Тереза, Николай Христов и служителите на „Каритас Пловдив“ зарадваха с подаръци и лакомства децата от Защитената къща за деца и младежи с увреждания в гр. Пловдив.

 

 


Център „Милосърдие“ към „Каритас Русе“ въведе метода на обучение „Монтесори“ в работата си. В специално оборудван кът и с помощта на обучени педагози, децата, които посещават услугата, ще усвояват умения за ред, координация и концентрация, за да могат да се развиват в обществото като пълноценни личности. Това, което отличава „Монтесори“ от другите обучителни терапии е, че се използват предварително подготвен набор от материали, принципи и подходи на работа, различна философия за развитието на детето и неговите потребности. Методът подпомага развитието на грубата и фината моторика, креативността, критическото мислене и самостоятелността.


„Булвест Принт“ АД дари пакети с хранителни продукти за възрастните хора, на които екипът към центъра за „Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Пловдив помага. Към всеки пакет имаше коледни картички с индивидуални пожелания към всеки един възрастен човек, което особено трогна възрастните хора.

 

 


„Интеракт Клуб Русе“ към „Ротари Клуб Русе“ дари на „Каритас Русе“ трайни хранителни продукти на стойност 5000 лв., дрехи, играчки и книги. Помощта беше събрана на традиционната благотворителна кампания „Купи и дари“, провела се в края на декември 2020 г., и ще бъде разпределена и използвана за подпомагане на хора в нужда, на които „Каритас Русе“ помага: бездомни хора, семейства в неравностойно положение и възрастни хора.


Благодарение на подкрепата на Католически служби за помощ и даренията от местната общност на гр. Раковски, в навечерието на Рождество Христово сътрудниците на „Каритас Витания“ подкрепиха с хранителни и санитарни пакети 402 хора нуждаещи се хора. Тази година помощта излезе от пределите на гр. Раковски и достигна до енориите в Житница, Калояново, Дуванлии, Хисар, Белозем и Пловдив.

 


Инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”), в която участват „Каритас България“ и още 8 „Каритас“ организации, продължава с изпълнението на онлайн менторска програма за иновации „Подкрепа за устойчива икономика и развитие“. В рамките на менторската програма, в началото на ноември се проведе първият от четирите планирани уебинара на тема “Дигитализация и дигитален пазар”. Вторият уебинар се проведе на 24 ноември с тема „Участие в проектирането на социалното въздействие“. Програмата е предназначена да подпомага социалните предприятия в Югоизточна Европа в контекста на кризата, причинена от вируса Ковид-19. Прочетете повече за първия и за втория уебинар.