„Каритас“ в действие: декември 2019 г.

„Каритас Русе“ организира кръгла маса на тема „Миграцията и заетостта“. Събитието бе проведено на 13.12.2019 г. в Русе и събра над 30 участници, които дискутираха основните предизвикателства пред възможностите за реализация на трудови мигранти на българския пазар. Сред участниците бяха заместник-областният управител, представители на община Русе, на различни бизнес-структури, на неправителствени организации и експерти.


В рамките на Училище на „Каритас“, на 19 декември в гр. Раковски се проведе базисно обучение за 12 нови сътрудници на „Каритас Витания“ и „Каритас България“. По време на обучението отец Румен Станев – председател на Управителния съвет на „Каритас Витания“, и г-н Емануил Паташев – генерален секретар на „Каритас България“, запознаха участниците с базисни теми, свързани със същността и мисията на „Каритас“ като благотворителна организация на Католическата църква. Сред обсъдените теми бяха: „Социалното учение на Католическата църква”, „Ценности, мисия и принципи на „Каритас”, „Социално-педагогическа роля на „Каритас”. Училище на „Каритас е своеобразен обучителен център, имащ за цел да повиши професионалния капацитет и мотивацията на сътрудниците на „Каритас”.


На 23.12.2019 г. доброволците от местната структура на „Каритас Витания“ в гр. Раковски посетиха бедни, болни, самотно живеещи хора и семейства, изпаднали в нужда.  Те занесоха в домовете им хранителни продукти, с които да посрещнат коледните и новогодишни празници, но заедно с това и много усмивки и топлина. Това стана възможно благодарение на щедрите сърца на много хора, включили се в ежегодната инициатива „Щедрата кошница“ на енорийската „Каритас Раковски“ и взели участие в   благотворителните базари, организирани от „Каритас Витания“.


Децата, посещаващи „Милосърдие“ – дневния център на „Каритас Русе“, взеха участие във фестивала „Светът е за всички – 2019 г.“, целящ превенция на социалното изключване на хората с увреждания и промяна на отношението, както на другите към тях, така и на собствената им самооценка и мотивация за пълноценно участие в живота. Децата участваха в изложба–базар с произведени в артателието на център „Милосърдие“ глинени фигурки, картини и творби от природни материали, както и в концерта – с музикално-танцувален формат „Танцувай с мен”, в който имаха възможност да танцуват и да се забавляват. Организатор на събитието бе сдружение „Смело сърце“, а областна администрация Русе е партньор.


На 18 и 19 декември 2019 г. се проведе работна визита между сътрудници на „Каритас София“ и „Каритас Русе“. Екипите на център „Благовещение“ и мобилната грижа за бездомни хора към „Каритас София“ посетиха, с цел обмяна на опит, своите колеги от „Каритас Русе“ от центъра за деца и младежи с увреждания „Св. Викенти“ в гр. Белене, дневния център за деца с увреждания „Милосърдие“ и приюта за бездомни хора „Добрият самарянин“ в гр. Русе. Сътрудниците на „Каритас София“ и „Каритас Русе“ споделиха много идентични проблеми, типични за уязвимите хора, на които помагат, както и някои разлики, обусловени от типично местни особености, поставиха основа и за взаимно сътрудничество чрез обмяна на методически опит в сферите, в които работят.