„Каритас“ в действие: извънредно положение, COVID-19

От обявяването на 13 март на извънредното положение в България, при спазване на всички епидемиологични инструкции и взимане на нужните мерки за предпазване на служителите и на уязвимите хора, екипите на „Каритас“ продължават и днес да оказват подкрепа на най-нуждаещите се хора.

👉 Центровете за Домашни грижи на „Каритас Русе“, „Каритас Витания“ и „Каритас София“ продължават да помагат на трудно подвижни и самотни възрастни хора в Белене, Плевен, Русе, Раковски, Житница, Пловдив, София и Малко Търново.

👉 Екипът на бистро „Каристо“ към „Каритас София“ ежедневно приготвя топла храна за 200 възрастни хора, социално слаби хора и бездомни хора в София. Храната се доставя до нуждаещите се от сътрудниците на „Каритас“. През първата седмица на месец май в разнасянето на топлия обяд се включиха 13 нови доброволци на „Каритас София“, сред които има и хора от САЩ, Украйна, Швейцария и Киргистан. Всички те предварително преминаха през онлайн обучение и инструктаж.

👉 „Байерсдорф България“ дари 20 000 лв. на „Каритас“, чрез които организацията да продължи да помага на едни от най-уязвимите хора в настоящата пандемична ситуация – възрастните и бездомните. Дарението се реализира в рамките на партньорството на „Каритас България“ и „Байерсдорф България“.

👉 Родителите на децата от група „Червена шапчица“ към ДГ „Първи юни“ – гр. Раковски, дариха на „Каритас Раковски“ предоставените им продукти по програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Благодарение на този благороден жест, бедни и нуждаещи се хора от Раковски бяха подкрепени с хранителни пакети, предоставени в домовете им от сътрудниците на „Каритас“.

👉 Поради пандемичната ситуация, възрастните хората в село Покрован не могат да посещават дневния център на „Каритас София“ в селото, но това не може да попречи на служителите на „Каритас“ да оказват нужната подкрепа. Ежедневно те приготвят в кухнята на центъра топъл обяд и го доставят в домовете на възрастните хора.

👉 20 броя прездпазни костюми с висока степен на защита бяха дарени на „Каритас“. Костюмите ще бъдат използвани от сътрудниците на „Каритас“, които оказват директна подкрепа на възрастни и бездомни хора в настоящата пандемична ситуация. Общата стойност на костюмите възлиза на 1500 лв. Дарението стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на „Филип Морис България“ и бе реализирано в рамките на партньорството на „Каритас България“ и фондация „BCause“.

👉 Сътрудниците на „Каритас София“ към Дроп ин центъра в Бургас продължават да оказват подкрепа на бездомните хора в града, като раздават ежедневно храна на 30 човека, закупуват лекарства и продукти от първа необходимост, съдействат при нужда от медицински прегледи и предлагат здравни, социални и юридически консултации.

👉 723 лв. в подкрепа на възрастни хора бяха набрани чрез благотворителния концерт „Силни заедно“, организиран от независим театър „Юлий“ и „Каритас България“. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на предпазни консумативи, чрез които медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да помагат на възрастните хора в настоящата пандемична ситуация.

👉 Сътрудниците на „Каритас София“ подготвиха 103 пакета с млечни продукти, зеленчуци и плодове, с които зарадваха нуждаещи се възрастни хора и социално слаби семейства в София. Това стана възможно благодарение родителите и децата от столичната ДГ-158 „Зора“, от 2А и 2В клас на столичното 163 ОУ „Черноризец Храбър“ и от предучилищна група А от столичното 145 ОУ „Симеон Радев, които дариха на „Каритас“ продуктите, предназначени за децата им.

👉 Служителите на DHL Express Bulgaria дариха на „Каритас София“ хранителни ваучери на обща стойност 3415 лв. Чрез тях бяха закупени хранителни продукти, които сътрудниците на „Каритас“ предоставиха в домовете на нуждаещи се възрастни хора в София.

👉 В рамките на извънредната ситуация, породена от COVID-19, дневният център за деца с увреждания „Милосърдие” (гр. Русе), центърът за обществена подкрепа „Том Сойер” (гр. Русе) и центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Св. Викентий” (гр. Белене) към „Каритас Русе“ провеждат дистанционна форма на работа с хората, на които помагат. Изготвени са индивидуални планове за всички деца и младежи, има и програма за групови дейности и занимания. Онлайн срещите включват кинезитерапевтични, педагогически, психологически, арттерапевтични активности, които спомагат за поддържането на постигнатите резултати в развитието и подкрепата на децата.

👉 Сътрудниците от център „Св. Анна“ към „Каритас София“ помагат на бежанци и мигранти, изпитващи затруднения в кризата, породена от COVID-19, като им съдействат с консултации, посредничество за намиране на работа и предоставяне на хранителни продукти. Продължиха и дейностите, свързани с Менторската програма. 10 нови доброволци преминаха през онлайн обученията на „Каритас София“ и бяха сформирани 7 нови менторски двойки. Доброволците на „Каритас“ отделят от свободното си време, за да помагат на граждани на трети държави да упражняват българския си език, да разговарят на различни вълнуващи теми и да обменят ценен опит, така че по-лесно да се интегрират в българското общество.

👉 Центровете на „Каритас София“ за работа с деца и семейства в риск („Цветница“, „Готови за училище“, „Св. Св. Кирил и Методий“) и центърът за подкрепа на жени в неравностойно положение („Рождество Христово“) в Куклен, Малко Търново и София стартираха онлайн дейности и продължават да помагат на нуждаещите се хора. Продължава и работата по програма „Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня (община Нова Загора). За децата, които нямат възможност за електронно обучение, сътрудниците на „Каритас“ предоставят обучителни материали за извънкласна работа, както и пакети с храна от първа необходимост по домовете им.

👉 Продължават заниманията на групите по социална и културна адаптация в подкрепа на интеграцията на жени граждани на трети държави, провеждани от център „Св. Анна“ към „Каритас София“. В момента те се провеждат в дистанционна форма, а дамите научават за културните традиции и обичаи, национални празници, възможностите за реализация в България, както и за сходствата между приемащото общество и държавата на произход.

👉 Центровете на „Каритас София“ за работа с деца, младежи и възрастни хора с увреждания – „Благовещение“ в София и „Св. Франциск“ във Веселиново, предлагат базисен пакет онлайн дейности, чрез които продължават да помагат на нуждаещите се хора. За хората, които нямат възможност за дистанционните форми на подкрепа, сътрудниците на „Каритас“ предоставят нужните материали, както и пакети с храна от първа необходимост, по домовете им.

👉 Сътрудниците на „Каритас София“, помагащи на деца и семейства, търсещи или получили международна закрила, преорганизираха дейностите си и преминаха към дистанционна форма на работа. Различни неформални образователни и развлекателни дейности, които ежедневно се провеждаха на територията на бежанските центрове в София и Харманли, сега протичат успешно в онлайн среда.

👉 „Арубис България“ подпомогна дейността на „Благовещение“ – център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания към „Каритас София“ с дарение на стойност 8000 лв. Благодарение на това, центърът ще продължи да помага на деца и младежи с увреждания с висококачествени професионални грижи и услуги, подпомагащи интеграцията им в общността, чрез поддържане и придобиване на тяхната самостоятелност.

👉 „Ентърпрайз Сървисис България“ ЕООД / DXC Technology Bulgaria дари на „Каритас София“ 10 лаптопа и 20 настолни компютъра, оборудвани с мишки, клавиатури и монитори. С тяхна помощ още деца и младежи в София, Куклен, Малко Търново и Баня ще могат да участват в онлайн заниманията, организирани от сътрудниците на „Каритас“.

👉 БНП „Париба лични финанси“ дари на „Каритас България“ 5 лаптопа, 50 настолни компютъра с монитори, клавиатури и мишки, и голямо количество офис мебели (шкафове, гардероби, бюра, етажерки, столове). Благодарение на това дарение, ще бъде обновен и освежен интериорът на центрове на „Каритас Русе“, „Каритас Витания“ и „Каритас София“, намиращи се в Плевен, Белене, Раковски, Житница, Белозем, София, Малко Търново, Пловдив, Баня, Куклен и Бургас, така че да се създаде по-уютна среда за работа с уязвимите групи от хора, на които сътрудниците на „Каритас“ ежедневно помагат.

👉 Доброволците на „Каритас Раковски“ зарадваха 70 социално слаби хора и семейства с хранителни пакети, които доставиха до домовете им в дните преди Възкресение Христово. Освен материалната подкрепа, с жеста си – доброволците на „Каритас“ възвърнаха усмивките по лицата на хората, които по-често срещат страдание в ежедневието си, отколкото радост. Продуктите бяха дарени от жителите на град Раковски.

👉 През Страстната седмица и след Възкресение Христово, сътрудниците на „Каритас Пловдив“, свещениците Успенци, сестрите Облатки и дарители продължиха да бъдат до най-бедните и уязвимите. Едновременно с ежедневната медицинска, социална грижа и психологична подкрепа, те внесоха в домовете и сърцата на нуждаещи се възрастни хора милосърдието и Божията любов. За празничните дни занесоха в домовете им хранителни продукти, козунаци, яйца и боя за яйцата, за да посрещнат спокойно светлия празник, а на лежащо болните възрастни хора и на хората с физически увреждания, боядисаха и разнесоха и великденски яйца.

💓 Благодарим на всички дарители и партньори, които са до нас в тези нелеки времена. Благодарим ви, че помагаме заедно!