„Каритас“ в действие: август 2021 г.

Н.В.Пр. монсеньор Христо Пройков, епископ на католическа епархия „Св. Йоан XXIII“ и духовен ръководител на благотворителната организация на епархията – „Каритас София“, посрещна Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, в центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас“. По време на срещата бяха представени  дейностите на „Каритас София“ в подкрепа на хора, получили бежански или хуманитарен статут, бяха проведени и срещи с бежанци и мигранти, които разказаха своите истории.


Деца-потребители, доброволци и ръководители от центъра за обществена подкрепа „Том Сойер“ към „Каритас Русе“ взеха участие в инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Русе, свързана с формиране на нагласи и умения за превенция на детското асоциално поведение. Участниците посетиха православен храм „Св. Николай“, католическа църква „Св. Павел от Кръста“ и „Саид Паша“ джамия. Децата се запознаха с историята на посетените храмове и с бележити личности, допринесли за духовното развитие на православието, католицизма и мюсюлманството. Участваха в беседи, свързани със семейните ценности, човешките взаимоотношения, равноправието и доверието в света и околните. Децата и доброволците посетиха и „Екомузей с аквариум“ в гр. Русе, а финалната инициатива включваше круиз по р. Дунав с корабчето „Русчук“, което предизвика незабравими емоции.


Доброволци от Young Caritas към „Каритас София“, заедно с местни доброволци от Ягодина и доброволка от Турция, организираха поставянето на системи за капково напояване в седем парника на възрастни семейства. Събитието се реализира в рамките на инициативата на „Равни пред климата“, финансирана от „Български фонд за жените“.

 

 


Служителите на дневен център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие“ към „Каритас Русе“ организираха летен лагер за децата, посещаващи центъра, и техните родители. Лагерът се проведе в къща за гости в с. Дрента, община Елена. Проведоха се много игри на открито сред чудната природа на Еленския балкан. Сръчност, досетливост и работа в екип бяха само част от уменията, които трябваше да бъдат усвоени. Чрез динамичните отборни предизвикателства (физически и логически) деца, родители и служители се сплотиха и заработиха като едно цяло, удовлетворени от взаимното участие в игрите.


„Каритас София“ организира лагер за деца, посещаващи центъра за обществена подкрепа „Цветница“ – гр. Малко Търново. Групата от 12 деца, 2 ръководители и 5 доброволци бе настанена в къща за гости в с. Заберново. Участниците се запознаха с историята и традициите на селото, участваха в логопедични занимания и математически игри, включиха се в работилница за приказки (четене, разказване, рисуване) и кулинарни дейности. Децата почистиха параклиса „Рождество на Св. Богородица“, намиращ се на р. Велека, и района около него, запознаха се с неговата история. От срещите си с местните жители, те научиха за традициите в строителството, дърворезбата и други занаяти. Посетиха природни и исторически забележителности и беседваха за вярата, за опазването на природата като Божие творение, за толерантното отношение към различните, за взаимопомощта и подкрепата на по-слабите и немощните. В един от дните към групата се присъедини г-жа Мария Дукова-Джейнс, с чиято финансова помощ и с подкрепата на община Малко Търново бе реализиран лагерът.


Партньорството между „Каритас София“ и клуба на завършилите университети в САЩ от „Тук-Там“ продължава. Доброволците от клуба организират ежемесечни кампании за събиране на материали и оборудване в помощ на децата, за които сътрудниците на „Каритас София“ се грижат в София, Куклен, Баня и М.Търново. Сред даренията от кампаниите има играчки, арт материали, хигиенни материали, книги, учебни пособия, електронно оборудване – таблети, фотоапарат, скенер и принтер, които са от изключителна полза за децата в уязвима ситуация, на които „Каритас“ помага.