„Каритас“ в действие: август 2018 г.

Сътрудници на „Каритас София“ от центъра за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“, центъра за подкрепа на деца и семейства „Готови за училище“ и от инициативата „Играем и учим“, взеха участие в специализирано обучение за закрила на детето. Обучението се проведе в края на месец юли с водещи експерти от „Католически служби за помощ“ и от сдружение „Атина“, Сърбия. Темите включваха преглед на концепцията за закрила на детето, стандарти за закрила на детето, закрила на детето в кризисни ситуации, оценка на риска, защитени пространства и под.


Деца от Първа частна занималня – гр. Русе, гостуваха на децата със специални нужди от център „Милосърдие“ към „Каритас Русе“. Заедно, малчуганите изработиха морско пано, а най-активните от тях получиха и медали. Под мотото на срещата „В търсене на доброто“, децата от занималнята поздравиха своите връстници с песни и им подариха ръчно изработени корабчета, символизиращи доброто приятелство между тях.


Над 40 деца, търсещи и получили международна закрила в България, на които сътрудници на „Каритас София“ оказват подкрепа, завършиха успешно лятната академия на „Заедно в час“. Академията се проведе в дните 30.07.18 г. – 16.08.18 г. и беше насочена към ученици от І до VІІ клас. За децата бежанци участието в Академията бе шанс да учат, да открият нови приятели, да възвърнат детското у себе си и най-важното – шанс за бъдеще. Нещо, към което сътрудниците на „Каритас“, се стремят да постигнат и с ежедневната си работа с децата бежанци, настанени в приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците.


В центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София“ отвори врати Кариерен център, оказващ съдействие в процеса на търсене на работа на хора от уязвими групи. Екипът на Кариерния център създава добри и ползотворни отношения с работодатели, консултира хората, търсещи работа, и има готовност да проследява отделните случаи, след постъпване на работа и да оказва подкрепа, когато е необходимо.