„Каритас“ в действие: август 2017 г.

В център „Благовещение” към „Каритас София“, предоставящ професионални грижи на деца и младежи с увреждания, стартира група за подкрепа на родители. Целта на групата е да предостави спокойна, изпълнена с взаимно доверие среда на родителите на деца с увреждания. В нея те могат да получат емоционална подкрепа, да споделят опит, да зададат въпроси, да обсъдят надежди и безпокойства, което ще им помогне да се защитят от емоционално прегряване и изчерпване и да продължат да се грижат спокойно и уверено за децата си.


Децата, посещаващи дейностите на „Каритас София“ в село Баня, имащи за цел да предотвратят отпадането им от училище, представиха своя летен концерт на близки и приятели. В програмата имаше песни, танци и драматизация по приказка. Центърът на „Каритас“ продължи дейността си и през лятото, за да не бъде прекъсната връзката с децата и да не се загуби постигнатото по отношение на тяхната мотивация за оставане в училище и постигане на успех в ученето.


В началото на август 2017 г. се дипломираха участниците в четирите групи на интензивното лятно училище по български език, организирано от центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“ към „Каритас София“. В обучението се включиха деца на бежанци от различни възрастови групи. Децата получиха грамоти и похвали, които силно ги развълнуваха и вдъхновиха за нови знания.


Децата, посещаващи центъра на „Каритас София“ за подкрепа на деца и родители „Цветница“ в Малко Търново, се включиха в празника на село Визица. Те се отзоваха на поканата на община Малко Търново. Децата участваха в работилничките и спортните състезания и играха хора заедно с другите участници. Получиха заслужени подаръци от кмета на селото, сред които информационни материали, посветени на Странджа.


Инициативата „Вместо букет цветя – играчка за дете в нужда“, организирана по време на сватбената церемония на Бистра и Жан-Мишел Бонефон, осигури красиви играчки, които бяха раздадени на децата, посещаващи центровете на „Каритас“ за подкрепа на деца в риск и с увреждания.


Фирма „Панчос“ дари 70 кашона паста за готвене за хората в уязвимо положение, на които сътрудниците на „Каритас София“ оказват ежедневна подкрепа.