„Каритас“ в действие: април 2021 г.

За поредна година „Каритас България“ проведе кампанията „Защото СМЕ ХОРА“, която протече в периода 17.11.20 г. – 31.03.21 г. По комуникационните канали на „Каритас България“, в периода на кампанията, бяха разпространени общо 130 публикации, които достигнаха до 45 145 уникални потребители. Рекламните видеоклип и радиоспот на кампанията бяха излъчвани по каналите на 10 медийни партньори и достигнаха до милионните им аудитории. Набраните чрез кампанията средства възлизат на 32 068 лв. Те подпомогнаха медицинските сестри и домашните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да посещават възрастни хора в домовете им и да им помагат с професионални здравни и социални грижи, пряко съобразени с индивидуалните им нужди.


В дните преди Възкресение Христово „Каритас Витания“ подпомогна с пакети с хранителни продукти над 30 възрастни хора от селата Белозем и Болярино. Доброволците на „Каритас“ предадоха хранителните пакети лично на нуждаещите се възрастни хора. „Имаше домове, където срещата премина много емоционално. Те ни посрещаха с изненада и ни изпращаха със сълзи на благодарност в очите. Някои споделиха за самотата си, за тежката си съдба и нелекото си ежедневие, други просто ни се радваха. Едно обаче беше общото помежду им – радостта от това, че някой е помислил и за тях“ – споделят доброволците на „Каритас Витиания“.


Благодарение на Сестрите Облатки и Отците Успенци, възрастните хора, ползващи услугата „Домашни грижи на „Каритас“ в Пловдив, и всички социално слаби хора от енория „Възнесение Господне“ получиха пакети с хранителни продукти, с които да посрещнат Великденските празници.

 


Доброволците на „Каритас София“ от Младежкия „Каритас“ боядисаха яйца и приготвиха козунаци, които – в дните преди Възкресение Христово, раздадоха на нуждаещи се хора в двора на манастира на монашеска общност „Сестри Евхаристинки“. Това стана със съдействието на екипа на „Мобилна грижа за бездомни хора“ към „Каритас София“.


Започнаха обучителните практики на „Каритас Русе“ по програма „Социални иноватори“, в рамките на която двама младежи ще се включат дейностите на две от услугите за деца на организацията, на длъжността „Асистент социални дейности“. По време на своя стаж младежите ще работят под прякото ръководство на управителите на центъра за деца с увреждания „Милосърдие“ и центъра за обществена подкрепа за деца в риск „Том Сойер“ към „Каритас Русе“. Те ще се запознаят с цялостната дейност на социалните услуги, ще подпомагат менторите си в ежедневните им ангажименти и ще придобият безценен опит и знания за работата с деца в уязвима ситуация. Обучителните практики се реализират в рамките на инициативата „Социални иноватори“, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.


„Каритас България“ продължава дейностите си по международната инициатива „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM), имаща за цел да подпомогне активния и самостоятелен живот на хората над 60 години, чрез изработване на високотехнологична модулна система, която ще следи техните здравни показатели, навиците им за хранене, движение и общуване. Това ще подпомогне активния и самостоятелен живот на възрастните хора в собствените им домове, както и  работата на тези, които полагат грижи за тях (семейство, познати, социални работници). „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.